XVIII ZJAZD DELEGATÓW SPAM 2022

Koncert fagotowy

Szczeciński Chór Kameralny

Koncert „Berżeretki po latach”

Smyki smykom w Opatówku

Listy gratulacyjne z okazji 60 -lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Jubileusz 60 - lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Kwintety fortepianowe

Premiera "Króla Rogera" i Nagroda "Orfeusz" dla Mariusza Kwietnia

„Prawykonanie” i „Dyrygent – rezydent” – premiery filmów

Europejskie Targi Muzyczne

Koncerty Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów

Koncert poświęcony twórczości Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Świąteczny Koncert w Biurze ZG SPAM – Kancjonał Zamojski

Zieleński 1611-2011 - Sabionetta i La Tempesta

UROCZYSTY KONCERT INAUGURACYJNY KOŁA SOLISTÓW I KAMERALISTÓW

Koncerty w biurze SPAM

Zespół Le Passioni dell’ Anima

Konferencja SPAM

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Domu Muzyka Seniora

Koncert w biurze ZG SPAM

50-lecie SPAM

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M