Odeszła Pani BOGUSŁAWA WRÓBLEWSKA Zasłużony Członek SPAM

09.03.2021

27 lutego 2021 roku,

zaopatrzona Sakramentami Świętymi,

odeszła do Pana

BOGUSŁAWA WRÓBLEWSKA

MUZYK, PEDAGOG

PODHARCMISTRZ


MSZA ŻAŁOBNA ZOSTANIE ODPRAWIONA W KOŚCIELE św. ANTONIEGO przy ul. SENATORSKIEJ w WARSZAWIE

w SOBOTĘ, 13 MARCA 2021 roku, o godzinie 12.00

miejscem spoczynku będzie grób rodzinny w Ostrówku Lipce



Bogusława Wróblewska urodziła się w Żółkwi 5 maja 1929 roku. Jej pierwszą nauczycielką fortepianu była Galina Lipińska. W czasie okupacji niemieckiej brała udział w akcjach małego sabotażu tajnego harcerstwa i NSZ. Po wojnie prowadziła Żeńską Drużynę Harcerską przy Gimnazjum i Liceum w Wołominie w stopniu podharcmistrzyni, do czasu likwidacji ZHP w 1949 r. Studiowała u prof. Jerzego Żurawlewa, a następnie u prof. Pawła Lewieckiego. W 1956 r. podjęła pracę pedagogiczną w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym pełniąc m.in. funkcje kierownika sekcji fortepianu i wizytatora. W latach 1976-1992 pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Warszawie. Współpracowała z Państwową Szkołą Muzyczną im Juliusza Zarębskiego w Warszawie, Zespołem Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Warszawie, Państwową Szkołą Muzyczną im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim i Państwową Szkołą Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego w Żyrardowie. Od roku 1991 prowadziła klasę fortepianu w Prywatnej Szkole Muzycznej „Missio Musica” w Warszawie. W 1981r. została powołana przez Ministra Kultury i Sztuki w skład Zespołu Ekspertów ds. opracowania założeń organizacyjnych planów i programów nauczania dla szkół muzycznych wszystkich typów i stopni. Odznaczona m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Kultury, Złotą Odznaką SPAM, Medalem za zasługi WTM, Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Była zasłużonym Członkiem SPAM, otrzymała Medal SPAM za Zasługi Dla Muzyki Polskiej.


Na przestrzeni 62 lat nieprzerwanej pracy pedagogicznej wychowała wielu, pianistów, kompozytorów, pedagogów i miłośników muzyki.




Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M