Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.09.2022 r.


ZG SPAM chce wesprzeć inicjatywę podpisywania poparcia pod projektem Ustawy dla Artystów Zawodowych. Strona z podpisem zostanie udostępniona na naszej stronie oraz na facebooku, informacja o akcji zostanie przesłana przewodniczącym kół i oddziałów z prośbą o przekazanie jej członkom SPAM.


ZG SPAM przyjął uchwałą nr 16 nowych członków: Aleksandrę Bęben, Piotra Kopietz, Annę Wolniewicz, Karola Kowala, Pawła Pruszkowskiego, Dorotę Cholewę, Pawła Maliczowskiego, Marka Werpulowskiego.


ZG SPAM zatwierdził jednogłośnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 uchwałą nr 17.Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M