Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 1.06.2022 r.


ZG SPAM wydał pozytywną opinię w sprawie ponownego powołania pani Natalii Dąbrówki na stanowisko dyrektora Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

ZG SPAM podjął uchwałę nr 15 o zatwierdzeniu regulaminu pracy Zarządu Głównego SPAM.

ZG SPAM ustalił opiekunów jednostek Stowarzyszenia:

Katarzyna Janczewska-Sołomko:

- Oddział Poznański, Kazimierz Budzik

Małgorzata Chmurzyńska:

- Oddział Gdański, Barbara Sutt

Marta Straszyńska:

- Koło w Koszalinie, Wojciech Bałdys
- Koło w Szczecinie, Ludwika Mitkiewicz
- Koło w Olsztynie, Anna Jundziłł

Ryszard Cieśla:

- Koło Filharmonii Narodowej, Marcin Wiliński

Wojciech Świętoński:
- Oddział Lubelski, Kinga Krzymowska-Szacoń

Aleksandra Demowska-Madejska:

- Koło Filharmonii w Opolu, Mirosław Makowski
- Oddział Krakowski, Jerzy Łysiński

- Oddział Katowicki, Aleksandra Rudzka-Kurdyś
- NOSPR, Karolina Nowak-Waloszczyk

- Koło Radomskiej Orkietsry Kameralnej, Piotra Gach

Kamil Zawadzki:

- Oddział Łódzki, Anna Liszewska
- Koło Filharmonii Łódzkiej, Jakub Kosmal

Piotr Dąbrowski:

- Oddział Wrocławski, Ryszard ŻołędziewskiBenefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M