Zmarł prof. Andrzej Cwojdziński Zasłużony Członek SPAM

25.03.2022


ANDRZEJ CWOJDZIŃSKI muzyk, organizator, pedagog, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Koszalina – ANDRZEJ CWOJDZIŃSKI. Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 193 roku w klasach dyrygentury i kompozycji, pracował jako dyrygent, dyrektor, kierownik artystyczny filharmonii krakowskiej, łódzkiej, lubelskiej, a od 1964 roku koszalińskiej, którą kierował do roku 1979. Był inicjatorem i w latach 1967-1999 kierownikiem artystycznym prestiżowego Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, ponadto Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych, kilkakrotnie kierownikiem Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie i Koszalińskich Koncertów Organowych. Pomysłodawca audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wraz z Żoną zainicjował Diecezjalne Studium Organistowskie w Wyższym Seminarium Duchownym.

Jeszcze podczas studiów podjął pracę jako wykładowca w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej, był pedagogiem na KUL, docentem, a następnie profesorem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Miał w swoim dorobku wiele kompozycji – niejednokrotnie nagradzanych.

Swoją działalność społeczną w dużym stopniu związał ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, którego był wieloletnim członkiem, a Samodzielne Koło nr 43 SPAM w Koszalinie pod Jego przewodnictwem należało do najbardziej aktywnych w kraju. Został uhonorowany zaszczytną godnością „Członek Zasłużony SPAM”  oraz Złotą Odznaką SPAM.

Członek Związku Kompozytorów Polskich, Wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Muzycznego.

Otrzymał wysokie odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Kawaler Orderu „Polonia Mater Nostra Est”, dwukrotnie otrzymał Nagrodę Wojewody Koszalińskiego, Nagrodę Miasta Lublina, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i  Sztuki, Nagrodę im. Kardynała Nom.  Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei” , nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej; ponadto został uhonorowany Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice – Johannes Paulus II” i nagrodą im. Księdza Bolesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze.  W Tomaszowie Państwowa Szkoła Muzyczna nosi imię Andrzeja Cwojdzińskiego.

Znakomity muzyk i organizator rozumiejący znaczenie kultury muzycznej dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, nie szczędził swych umiejętności, aby to przesłanie realizować.


**************************************************************************************************************

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 26 marca 2022 r. o godz. 11.00 w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia

NMPW w Koszalinie

**************************************************************************************************************


Odszedł wspaniały muzyk, organizator, pedagog, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Koszalina – ANDRZEJ CWOJDZIŃSKI. Dyrygent, kompozytor, inicjator prestiżowych wydarzeń muzycznych o znaczeniu ogólnopolskim, także wykładowca uczelni artystycznych, profesor m.in. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  

Swoją działalność społeczną w dużym stopniu związał ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, którego był wieloletnim członkiem, a Samodzielne Koło nr 43 SPAM w Koszalinie pod Jego przewodnictwem należało do najbardziej aktywnych w kraju. Otrzymał liczne odznaczenia oraz nagrody,   ale został także uhonorowany zaszczytną godnością „Członek Zasłużony SPAM”  oraz Złotą Odznaką SPAM.

Doskonale rozumiał znaczenie muzyki dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, nie szczędził swych umiejętności, aby to przesłanie realizować.

Żegnamy Wielkiego Przedstawiciela Polskiej Kultury Muzycznej – także Twórcę historii kultury muzycznej Koszalina. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków dołoży starań, aby wyniki pracy ŚP. Pana Andrzeja Cwojdzińskiego były inspiracją i przykładem dalszych działań na rzecz sztuki muzycznej.

Małżonce, Pani Gabrieli Cwojdzińskiej,  przekazujemy  wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.


Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

 

Warszawa, marzec 2022.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M