Fundusz #ARTYŚCI STOART DLA UA#

03.03.2022

Zarząd STOART rozpatrywał będzie w trybie doraźnym  napływające drogą elektroniczną wnioski do Funduszu opatrzone sygnaturą #ARTYŚCI STOART DLA UA#. Formularz poniżej. Wnioski podpisane przez osobę reprezentującą wnioskodawcę /skan w formacie PDF lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym/ należy przesyłać na adres  artyscistoartdlaua@stoart.org.pl  

Decyzje o przyznaniu dofinansowania Zarząd STOART podejmował będzie w ciągu 2-3 dni, o czym niezwłocznie Was poinformujemy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

-Nazwa i adres, dane rejestrowe (KRS lub CEIDG, NIP, REGON) oraz dane kontaktowe podmiotu kierującego wniosek – agencji artystycznej (także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej), organizacji pozarządowej – stowarzyszenia i fundacji, samorządowych instytucji kultury – np. domów i ośrodków kultury, kościołów i in.;

-Nazwy zespołów i nazwiska Artystów biorących udział w projekcie, także bardzo krótkie ich dossier;

-Miejsce i datę organizacji projektu;

-Przybliżoną kalkulację najniezbędniejszych wydatków organizacyjnych. Mogą to być m.in. koszt nagłośnienia, backupu, oświetlenia etc., ewentualnie także transportu instrumentów, sprzętu i wykonawców;

-Formę uzyskiwania przychodów z koncertu – np. zbiórka publiczna (UWAGA! Konieczne jest zezwolenie MSWiA – operator portal www.zbiorki.gov.pl ), dochód z biletów etc.;

-Cel charytatywny – np. pomoc uchodźcom, pomoc humanitarna na terytorium Ukrainy etc.;

-Operator celu charytatywnego – organizacja pomocowa np. CARITAS, Polska Akcja Humanitarna i in. (nie mamy w tym względzie jakichkolwiek preferencji);

-Spodziewany zasięg projektu – np. przewidywana ilość odbiorców, słuchaczy.

-Informacja o innych źródłach finansowania.

Zasadą udzielenia pomocy jest finansowanie takich aspektów przedsięwzięcia, których brak uniemożliwiłby jego realizację. Liczymy także na pomoc wszystkich organizatorów w nieodpłatnym udostępnianiu miejsc koncertów.

Chcielibyśmy pomóc w ten sposób jak największej ilości Waszych inicjatyw, dlatego liczymy na Waszą kreatywność i ograniczenie potrzeb w ramach jednego projektu.

Zgodnie z brzmieniem pkt III wniosku, sprawozdanie z wykorzystania dotacji przesłać należy na formularzu #SPRAWOZDANIE UAPOMOC# w terminie 14 dni od przekazania kwoty zebranej na cel charytatywny.

https://stoart.org.pl/dla-wykonawcow/fundusze/-artyscistoartdlaua-

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M