Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 14.09.2021 r.


Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę 91 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

ZG SPAM podjął uchwałę 92 o zwolnieniu ze składek członkowskich członków SPAM powyżej 90 roku życia.

ZG SPAM podjął uchwałę 93 o możliwości ubiegania się o zwolnienie ze składek członkowskich na prośbę członka SPAM powyżej 80 roku życia. 

Do SPAM uchwałą nr 94 została przyjęta na członka rzeczywistego: Maja Helbert.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M