Festiwal „Brzmienie Fest”

30.09.2021

Festiwal „Brzmienie Fest” to pierwsza edycja nowego projektu muzycznego Fundacji Kultura Brzmienia. Jest to cykl koncertów, których motywem przewodnim jest muzyka kompozytorów polskich i zagranicznych XX i XXI wieku w aranżacjach na różne zespoły instrumentalne, w wykonaniu wybitnych polskich artystów. Można będzie usłyszeć zespoły kameralne - duety, tria i kwartety. Festiwal odbędzie się w kilku pięknych miejscach regionu: * Zamek Kliczków, sala teatralna; 6.11 19:00 i 13.11 19:00 * Zamek na Wodzie w Wojnowicach, sala im. Czesława Miłosza; 9.10 godz. 19:00 i 29.10 19:00 * Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, sala konferencyjna; 5.11. czas. 19:00 Wystąpią następujący artyści: Time Quartet, Reed Connection Trio, Repercussion Percussion Group, Ewelina Zawiślak-flet, Anna Werecka-Gryć-mezzosopran, Kinga Firej- Kubica-fortepian, Maksymilian Grzesiak-skrzypce, Iwona Sukienik-fortepian. Fundacja Kultura Brzmienia to młoda organizacja działająca od kilku miesięcy, której misją jest zapraszanie ludzi do świata kultury - pomaga zrozumieć każdy rodzaj muzyki. Fundacja zajmuje się głównie organizacją koncertów i wydarzeń artystycznych, łącząc muzykę z innymi dziedzinami sztuki. Promuje utalentowanych artystów, organizuje i prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma już na koncie dwa projekty kulturalne: „Viva Szczepin!” , który zaprosił wrocławskich okolic Szczepina do świata kultury hiszpańskiej oraz warsztaty fortepianowe „Brzmi Dobrze” z zakresu improwizacji fortepianowej prowadzone przez znanych wrocławskich pianistów jazzowych. Festiwal „Brzmienie Fest” jest współfinansowany przez Fundację PZU i Fundację „Lotto” im.Haliny Konopackiej, mecenasami festiwalu są:Iiyama Polska, agencja Got It Done oraz darczyńcy Fundacji Kultura Brzmienia. Partnerami festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Zamek na Wodzie w Wojnowicach, Fundacja Pro Culturae Bono, Zamek Kliczków, pianinaifortepiany.com. Patronat medialny nad festiwalem: Polskie Centrum Informacji Muzycznej w Warszawie, portal "Warto Znać" oraz Stowarzyszenie Polskich Muzyków Artystycznych w Warszawie.

The Music Festival "Brzmienie Fest" is the first edition of the new music project of the Kultura Brzmienia Foundation. 


The event is a series of concerts named "Brzmienie Fest". The leitmotif is music of Polish and foreign composers of the 20th and 21st century in arrangements for various instrumental ensembles performed by outstanding Polish artists. You may see  chamber ensembles - duets, trios and quartets. The festival is going to take place in several beautiful places in the region: 

* Kliczków Castle, theater hall; 6.11 h 18:00 and 13.11 hours 18:00 

* Castle on the Water in Wojnowice, Czesław Miłosz; 9.10 hrs 6:30 p.m. and 29.10 a.m. 18:30 

* Poviat Starosty in Trzebnica, conference room; 5.11. time. 18:30 

         The following artists will perform: Time Quartet, Reed Connection Trio, Repercussion Percussion Group, Ewelina Zawiślak-flute, Anna Warecka-Gryć- mezzo-soprano, Kinga Firej- Kubica-piano, Maksymilian Grzesiak-violin, Iwona Sukienik- piano 

Fundacja Kultura Brzmienia is a young organization that has been operating for several months, its mission is to invite people to the world of culture - it helps to understand every type of music. The foundation deals mainly with the organization of concerts and artistic events, combining music with other fields of art. It promotes talented artists, organizes and conducts educational workshops for children, adolescents and adults. He already has two cultural projects under his belt: "Viva Szczepin!" , which invited the inhabitants of Wrocław neighborhood Szczepin to the world of Spanish culture and the "Sounds Well" piano workshop in the field of piano improvisation, conducted by famous Wrocław jazz pianists. 

The "Brzmienie Fest" festival is co-financed by the PZU Foundation and the "Lotto" Foundation. Halina Konopacka, the patrons of the festival are Iyama Polska, the Got It Done Agency and friends and donors of the Kultura Brzmienia Foundation. The partners of the festival are: Poviat Starosty in Trzebnica, Castle on the Water in Wojnowice, Pro Culturae Bono Foundation, Kliczków Castle, pianinaifortepiany.com. Media patronage of the festival: Polish Music Information Center in Warsaw, the website "Worth Knowing" and the Association of Polish Art Musicians in Warsaw.


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M