Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w sprawie nieuwzględnienia w systemie rekompensaty reprogra

23.08.2021


stanowiskozarzaduglownegostowarzyszeniapolskichartystowmuzykowwsprawienieuwzglednieniawsystemierekompensatyreprograficznejsmartfonow.pdf


Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w sprawie nieuwzględnienia w systemie rekompensaty reprograficznej smartfonów.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, począwszy od zorganizowanej w 2017 roku Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, brał udział w wielu spotkaniach środowiska artystycznego i konsultacjach, które miały doprowadzić do stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla artystów – Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Od samego początku przedstawiciele środowiska artystycznego musieli wypracować szereg kompromisów, które umożliwiły stworzenie sprawiedliwego systemu dostępu do świadczeń socjalnych dla najmniej zarabiających artystów.

Ponieważ zależy nam na jak najszybszym wdrożeniu ustawy, która – oprócz systemu ubezpieczeń – uporządkuje też kwestię podpisywania przez wykonawców umów o dzieło, pragniemy podkreślić, że jedyną drogą do sukcesu jest droga kompromisów.

Jesteśmy również sygnatariuszem apelu środowisk kreatywnych, pod którym podpisało się 70 organizacji artystycznych. Zawarte w nim postulaty podkreślały konieczność zamieszczenia wszystkich obecnie używanych czystych nośników, w tym smartfonów, w systemie rekompensaty reprograficznej, bez którego Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego nie może być finansowana.


Niemniej jednak, w obliczu trudnej dla wszystkich Polaków sytuacji pocovidowej, wizji czwartej fali coronavirusa, która może spowodować kolejny, dramatyczny w swoich skutkach lockdown na działalność artystyczną, uważamy, że należy dokonać wszelkich starań, aby ustawa, na którą środowisko artystów czeka od wielu lat, została przez Rządzących uchwalona.

Uważamy, że smartfon co do zasady powinien znaleźć się, tak jak pozostałe urządzenia, na liście czystych nośników. Rozumiemy jednak uwarunkowania legislacyjne. Budowanie podmiotowości środowiska jest procesem skomplikowanym, a nieuchwalenie ustawy o Uprawnieniach artysty zawodowego z powodu walki o smartfony, które i tak, naszym zdaniem, w pewnym momencie trafią na listę czystych nośników, chociażby z powodu wymogów określonych dyrektywą europejską, będzie olbrzymią stratą dla całego środowiska artystycznego, nie tylko dla muzyków.

Proces wdrażania tak nowatorskiej ustawy dla artystów wymaga wypracowania trudnych kompromisów, aby stworzyć płaszczyznę do porozumienia i dotarcia do ostatecznego celu, jakim jest wprowadzenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, o co, szanując odmienne stanowiska, apelujemy.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów MuzykówBenefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M