Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.03.2021 r.


Pani M.Chmurzyńska podsumowała zorganizowany webinar Sztuka czy usługa? Dzieło czy zlecenie? Za sprawy organizacyjne była odpowiedzialna A.Obst-Chwała, za organizację sprzętu i stronę techniczną M.Chwała. Webinar wzbudził duże zainteresowanie wśród artystów, na maila SPAM przychodzą maile z podziękowaniami i pytaniami w sprawie zawierania umów. Na naszej stronie zostały opublikowane wszystkie pytania do Pani Moniki Karwaszewskiej i jej odpowiedzi. Prezes R.Cieśla podziękował Pani M.Chmurzyńskiej za prowadzenie webinaru oraz za to co powiedziała odnośnie potrzeby doprecyzowania Ustawy o prawach autorskich. Przekazał, że na zebraniu w IMiT Pani Dyrektor K.Maisner powiedziała, że władze ZUS chcą wypracować spójną interpretację umów o dzieło dla muzyków i zobowiązać kontrolerów do jej przestrzegania.

Pan J.Popis przekazał kolejne wyroki Sądów, które zapadały na korzyść muzyków z Zielonej Góry i Elbląga.


Prezes R.Cieśla zdał relację ze spotkania zespołu ekspertów przy OKK. Zespół dyr. A.Szklenera wyjaśnił zebranym, dlaczego tak długo nie było kontynuacji działań związanych z Ustawą o statusie artysty. Ostatecznie zebrani otrzymali finałową wersję ustawy z prośbą. Zapadła decyzja, aby wprowadzić tę ustawę do legislacji i rozpocząć  konsultacje społeczne. Prace nad wprowadzeniem ustawy w życie hamują środowiska producentów smartfonów, które argumentują to wprowadzeniem nowego podatku.


Sekretarz A.Demowska-Madejska zaprosiła liczne grono muzyków ze Śląska do zapisania się do Oddziału Katowickiego, którego reprezentacja działa obecnie w niepełnym składzie i od wielu lat nie przyjmuje nowych członków. Dzięki działaniom Pani Sekretarz Oddział ma szanse na aktywizację i podjęcie przez nowych członków działalności artystycznej pod egidą SPAM w województwie śląskim. Będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia wyborów przez Oddział Katowicki.


A.Demowska-Madejska zrelacjonowała działania w grupie artystów fereelancerów. Zarząd dyskutował nad skutecznością działań  Forum Organizacji Kreatywnych.

 

Zarząd Główny zdecydował, iż przedstawicielem SPAM w Komisji Konkursowej wybierającej dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej będzie Pan Kamil Zawadzki, a przedstawicielem w Komisji Konkursowej wybierającej dyrektora Filharmonii Kaliskiej będzie Pani Katarzyna Janczewska-Sołomko (ostatecznie w Kaliszu SPAM będzie reprezentował Pan P.Dąbrowski 12.04.2021).

 

Pan J.Popis zapoznał Zarząd Główny ze zmianami w Fundacji Domu Muzyka Seniora. Pani Zofia Wit zrezygnowała ze stanowiska Prezesa Zarządu DMS. Ukonstytuowała się nowa Rada DMS, a także został wybrany nowy Zarząd DMS.

Rada ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Rady: Jan Popis

Wiceprzewodniczący: Wincenty Krawczyk, Ewa Marczyk

Sekretarze: Aleksandra Kielan, Anna Skulska

Zarząd Dom Muzyka Seniora został wybrany przez Radę DMS w następującym składzie:

Prezes Zarządu: Anna Jurksztowicz

Wiceprezesi Zarządu: Agnieszka Dublaszewska (gł. księgowy), Krzysztof Szczepański

Honorowy Prezes Zarządu: Zofia Wit 

 

Pani K.Janczewska-Sołomko opowiedziała o propozycjach tematów do biuletynu SPAM. Oprócz biuletynu w formie internetowej do najstarszych członków zostanie wysłany skrócony biuletyn w formie papierowej. W internetowej wersji znajdą się również artykuły członków ZG SPAM dotyczące ich działalności zawodowej oraz w ZG SPAM. Wstęp do biuletynu napisze Prezes R.Cieśla.

 

Do SPAM uchwałą nr 76 zostali przyjęci: Aleksandra Żemła, Agnieszka Sawicka, Wojciech Stępień, Jakub Łysik, Paulina Grondys, Katarzyna Biedrowska, Katarzyna Baczewska, Szymon Stochniol, Dariusz Zboch, Maciej Tomasiewicz, Karol Tobor, Justyna Młynarczyk, Agnieszka Nowok-Zych, Aleksandra Rudzka-Kurdyś, Anna Ogińska, Aleksandra Rybak-Żymła, Tomasz Żymła, Izabela Kozak, Wanda Krysztofiak, Adrianna Brzuzek-Wójcik, Monika Karwaszewska.

 

ZG SPAM dyskutował na temat możliwości organizacji płatnych webinarów przez SPAM dla nauczycieli szkół muzycznych. A.Obst-Chwała sprawdzi możliwość dołączenia SPAM do OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), co będzie się wiązało z możliwością uzyskiwania ”1% z podatku„ przez SPAM.Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M