Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2019 r.


Pani Marta Straszyńska zdała relację z wyborów na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Komisja po zapoznaniu się z kandydatami i ich propozycjami wybrała Panią Ewę Iżykowską na stanowisko dyrektora. W opinii komisji Pani Iżykowska była najlepszą kandydatką na to stanowisko. Pani M.Straszyńska rozmawiała również z przedstawicielami związku zawodowego i zaproponowała im przystąpienie do SPAM.

 

ZG SPAM prześle do MKiDN wniosek Zarządu Oddziału Łódzkiego o odznaczenie Gloria Artis Pana Ziemowita Wojtczaka. Na kolejnym zebraniu zostanie podjęta decyzja i uchwała w sprawie przyznania złotej odznaki SPAM dla  Pani Adeli Winiarskiej-Skrzyneckiej.


ZG SPAM na prośbę Fundacji im. Ewy Iżykowskiej "Arte Eve" objął  honorowym patronatem II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego "Viva Clisia"Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M