Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 1.07.2020 r.

ZG SPAM zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019, na kolejnym posiedzeniu przy pełnym składzie Zarządu zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe.

R. Cieśla zrelacjonował spotkanie NIFC z OZZ, podczas którego dyskutowano nad wprowadzeniem rozszerzenia ustawy reprograficznej oraz o podziale środków finansowych uzyskanych z „czystych nośników”. Oprócz SPAM w zebraniu uczestniczyli ZAIKS, STOART i Stowarzyszenie Producentów Alianz. Przedstawicielem lobby producentów nośników, którzy są przeciwni wprowadzeniu tego rozszerzenia jest Prezes Cyfrowej Polski Pan Michał Kanownik. Producenci twierdzą, że wprowadzenie rozszerzenia podniesie w znacznym stopniu ceny sprzętu elektronicznego, smart fonów, telewizorów, komputerów etc. Jednakże po wprowadzeniu tego rozszerzenia w innych krajach Unii Europejskiej, sprzęt elektroniczny w tych krajach nie podrożał.


Na prośby muzyków o pomoc w sprawach związanych z graniem w mieszkaniach w blokach ZG przygotuje na stronę SPAM wszelkie pomocne informacje jak działać w zaistniałej sytuacji i jakie kroki podjąć, gdy muzyk zetknie się z niechęcią ze strony sąsiadów.


Prezes Ryszard Cieśla odpowie na pismo Pani Zofii Wit. ZG SPAM nie otrzymał odpowiedzi pisemnej na swoje uwagi do statutu DMS od Rady Fundacji DMS, do której było skierowane pismo. Informacje na temat tej sprawy zostaną przesłane GKR i przekazane członkom SPAM podczas najbliższego Zjazdu Delegatów.


Do SPAM uchwałą nr 61 zostali przyjęci: Agnieszka Zwierko-Wiercioch, Piotr Pastuszka, Wojciech Pyrć.

  

  


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M