Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.05.2020 r.

ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Filharmonii Częstochowskiej Skarbnika pana Piotra Dąbrowskiego.


ZG SPAM po wielogodzinnej dyskusji na temat zmian statutu Rady Fundacji, przyjął zaproszenie Pani Zofii Wit do dołączenia SPAM do Rady Darczyńców Fundacji Domu Muzyka Seniora. Zarząd w trosce o dalsze losy DMS postanowił, że skieruje do członków Rady Fundacji swoje uwagi do projektu zmian Statutu Fundacji, do rozważenia podczas najbliższego posiedzenia Rady.


MKiDN rozpatrzyło pozytywnie wniosek i nadało Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" panu Krystianowi Tkaczewskiemu. Reszta wniosków została niestety rozpatrzona negatywnie. Ze względu na dokonania artystyczne i kulturalne pana Wojciecha Błażejczyka, pani Anny Ćwiek-Karpowicz, pani Aleksandry Demowskiej-Madejskiej, pani Marty Straszyńskiej i pani Kamili Wąsik-Janiak, zaproponowano wystąpienie dla tych osób o przyznanie im odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, co ZG SPAM uczyni.


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M