Wybrane zagadnienia z zebrań Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 29.04.2020 r. i 05.05.2020 r.Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zatwierdził podjętą w głosowaniu online w dniu 2 kwietnia 2020 roku uchwałę nr 59: o możliwości prowadzenia głosowań on-line i ważności podejmowanych uchwał ZG oraz zarządów jednostek SPAM z powodu rozporządzeń i zaleceń Rządu RP związanych z pandemią COVID-19.


Podczas Zebrania 29.04 oraz 05.05 ZG SPAM dyskutował na temat zapowiedzianych Przez Panią Prezes Zarządu Domu Muzyka Seniora Zofię Wit zmian statutu Fundacji. Została przypomniana struktura organizacyjna DMS.


28 kwietnia 2020 odbyło się spotkanie Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkaniu przewodniczył: Pan prof. dr hab. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

MKiDN przesłało protokół z zebrania, z którego członkowie ZG SPAM zapoznali się z poruszanymi na zebraniu tematami. Prezes SPAM R.Cieśla poprosił podczas spotkania zespołu antykryzysowego o przesłanie przygotowanego przez MKiDN opracowania pisemnego dotyczącego wsparcia dla sektora kultury, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej SPAM. Zaapelował o szybkie procedowanie ustawy o zawodzie artysty. Zapytał czy istnieje agenda procedowania nad tą ustawą? Poruszył temat umów o dzieło, które są podważane przez ZUS. Jest to kwestia, która zaburzyła wiele kontraktów i potencjalnie stanowi niebezpieczeństwo dla szeregu instytucji muzycznych.

R.Cieśla poprosił członków ZG o przesyłane postulatów, które zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu Zespołu Antyktyzysowego.


ZG SPAM dyskutował na temat zapisów, które uniemożliwiają zmiany terminów konkursów na dyrektorów instytucji artystycznych. Swoje dotychczasowe doświadczenia przedstawili M.Straszyńska, A.Demowska-Medejska i J.Popis. Prezes Ryszard Cieśla zgłosi sprawę problemów związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów instytucji kultury w czasie trwania pandemii do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas kolejnego zebrania Zespołu Antykryzysowego.


Podczas zebrania nie przyjęto nowych członków. ZG SPAM zatwierdził podjętą w głosowaniu online w dniu 2 kwietnia 2020 roku uchwałę nr 60 o przyjęciu nowych członków SPAM: Konrada Cedzyńskiego pracownika Filharmonii Łódzkiej oraz Sulamite Ślubowską (Studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, specjalność - skrzypce) do Oddziału Katowickiego.  

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M