Z pisma do MKIDN w sprawie umów o dzieło dla artystów wykonawców

15.01.2021

W trwającym obecnie sporze o wykonania artystyczne, przedstawiamy fragment pisma ZG SPAM do MKiDN z 2019 roku, w którym opisaliśmy trudną sytuację, w jakiej znaleźli się artyści wykonawcy. Oto bowiem niektórzy kontrolerzy ZUS, mimo że żadne przepisy nie zostały zmienione, zaczęli podważać zawarte umowy o dzieło na wykonanie artystyczne.

Wyrośliśmy w tradycji naznaczonej myślą filozoficzno-estetyczną Romana Ingardena, w której dzieło muzyczne w postaci partytury („utworu schematycznego”- według Ingardena) stanowi tylko „byt intencjonalny”, gdyż ze względu na niedostateczną precyzję zapisu muzycznego i niemożność definitywnego określenia wszystkich cech, jakości i parametrów utworu, wymaga „dookreślenia”-poprzez artystyczne wykonania. Są one najważniejszą formą egzystencji dzieła muzycznego, w przeciwieństwie bowiem do dzieła malarskiego czy literackiego muzyka nie jest dostępna odbiorcom bezpośrednio, ale potrzebuje pośrednika - artysty – muzyka, który poprzez twórcze zachowania ujednoznacznia wieloznaczność schematu (zapisu) dzieła i konkretyzuje je w postać brzmieniową. Czytanie partytury (dostępne zresztą nielicznym) nie zastąpi obcowania z urzeczywistnionym brzmieniowo dziełem.”

Małgorzata Chmurzyńska ZG SPAM

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M