List otwarty przedstawicieli europejskiego Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego

06.11.2020

do KE oraz rządów krajów członkowskich UE

Mając świadomość fundamentalnej roli, jaką dla demokratycznej Unii Europejskiej odgrywa transgraniczna współpraca kulturalna, przedstawiciele europejskiego Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego skierowali list otwarty do rządów państw członkowskich UE. 

W liście tym, który adresowany jest także do Ministrów Spraw Zagranicznych i Ministrów Kultury państw UE, jego sygnatariusze wzywają rządy do przeznaczenia 2% z puli pieniędzy przewidzianych w Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na poszczególne kraje na rzecz Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego.

Unia Europejska od wielu lat wspiera europejski Sektor Kultury i Sektor Kreatywny za pośrednictwem różnorodnych programów finansowania.  Głównym celem jest promowanie kultury europejskiej, która przyczynia się do budowania europejskiej tożsamości. Chodzi też o stworzenie obywatelom Unii możliwości promowania i ochrony podstawowych praw i wartości, dając im możliwości angażowania się w społeczeństwo obywatelskie i demokratycznego uczestnictwa w jego życiu.

W chwili obecnej cała zjednoczona Europa przeżywa poważny kryzys związany z pandemią COVID-19.

Jednym z kluczowych elementów pakietu działań antykryzysowych jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Celem RRF jest wsparcie dla państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią wirusa Covid-19 poprzez zapewnienie finansowania reform i inwestycji wpisujących się w strategiczne obszary z punktu widzenia KE, tj. transformację cyfrową i środowiskową.

W ramach nowego instrumentu państwa członkowskie będą zobowiązane do przygotowania planów odbudowy. To konieczny warunek, by uzyskać wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 Termin przedkładania planów przez państwa członkowskie upływa 30 kwietnia przyszłego roku.

List został podpisany m.in. przez organizację AEPO-ARTIS, której STOART jest członkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu – w załączniku.

http://stoart.org.pl/upload/2020/11/letter-to-the-european-commission.pdf

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M