Fonie Lublina - Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza

02.11.2020

Muzyka religijna ostatnich 25 lat

Utwory Marcina Kopczyńskiego, Pawła Łukaszewskiego, Andrzeja Nikodemowicza, Józefa Świdra i Juliusza Łuciuka w wykonaniu Anny Barskiej (sopran), Iwony Sawulskiej (sopran) i Elżbiety Charlińskiej (organy). Słowo o muzyce wygłosi Andrzej Gładysz.

UWAGA:
Koncert bez udziału publiczności / w trybie wyłącznie on-line;

Zmiany programowe zostały podyktowane okolicznościami związanymi z epidemią SARS-covid-19

TRANSMISJA KONCERTU ON-LINE

Program:

Marcin Kopczyński (ur. 1973)
Omnipotens sempiterne Deus (Wszechmogący Wieczny Boże, 2014)
Audi filia et vide (Słuchaj córko i patrz, 2010)
Tota formosa et suavis es (Cała piękna i pełna wdzięku jesteś…, 2009)

Józef Świder (1930 –2014)
Śpiewy mszalne (2003)

Andrzej Nikodemowicz (1925 – 2017)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny op. 106 (1999)
Tryptyk (Grudki kadzidła IV) op. 127 (2010)

Paweł Łukaszewski (ur. 1968):
Pie Jesu (2014)
Ciemna noc (1996, rev. 2005) ze zbioru “Dwie pieśni sakralne”, sł. K. Kozłowska

Juliusz Łuciuk (1927-2020):
Z głębokiej nocy

Blask Zmartwychwstałego i światło Matki Jego…
… czyli międzypokoleniowy, muzyczny dialog z wiarą

W przestrzeni kulturalnej Lublina bazylika oo. Dominikanów jest miejscem szczególnym. Chyląc czoła przed tradycją i historią z jednej strony, z drugiej otwarta jest na międzywyznaniową i międzypokoleniową rozmowę o Bogu i jego relacjach z człowiekiem, o człowieku i jego stosunku do Boga. W tak ważkich, a zarazem trudnych, tematach czasem ciężko jest dobrać właściwe słowa. Niejednokrotnie nawet najdoskonalej wyselekcjonowany język nie jest w stanie oddać emocji i głębi przekazu. W momentach takich z pomocą przychodzi muzyka, która dotyka naszego najskrytszego „ja”. Wszak już św. Augustyn pisał: „Jakże płakałem, gdy, poruszony do głębi, słuchałem głosów Twego Kościoła, rozbrzmiewających słodko wśród hymnów i pieśni! Wpływały one do uszu, a z nich wsączała się do serca prawda i rozpalało się od niej uczucie pobożności; płynęły łzy i dobrze mi z nimi było”.

W listopadowy wieczór w murach pradawnej świątyni zanurzymy się w rozmyślaniach i wizjach Boga ujętych w dźwięki przez współczesnych polskich kompozytorów, reprezentujących kolejne pokolenia – wydawałoby się – odległe i niezwykle różne, a jednak z nie mniejszym oddaniem, poruszające świat muzycznego mistycyzmu.

Koncert rozpocznie Chór chłopięcy WOK w Lublinie „Słowiki Lubelskie” pod dyrekcją Ireny Sołtan-Wąsik. Zaprezentuje on zebranym kompozycje lubelskiego twórcy młodego pokolenia, Michała Malca. Usłyszymy trzygłosowy Hymn do Zbawiciela z autorskim tekstem kompozytora. W dalszej kolejności wykonane zostaną utwory na cztery głosy, nawiązujące do wątku pokoju, tj.: Oratio pro pace (Modlitwa o pokój) ze średniowiecznym łacińskim tekstem św. Franciszka z Asyżu i nawiązujący do tradycji muzycznej krzyżowców śpiew gregoriański Da pacem, Domine (Panie, daj pokój) we współczesnym opracowaniu,. Rozdzieli je nie mniej wymowna antyfona Deus caritas est (Bóg jest miłością), a całości dopełni osadzona w liturgii wczesnochrześcijańskiej doksologia trynitarna Gloria Patri (Chwała Ojcu), która zgodnie z tradycją muzyczną kościoła katolickiego stosowana jest zwykle jako formuła kończąca.

W drugim bloku rozważań przewodnikiem będzie Marcin Kopczyński, kompozytor związany z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, której jest absolwentem i wykładowcą, nawiązując do postaci Matki Boga, Maryi. Kolekta Omnipotens sempiterne Deus (Wszechmogący wieczny Boże) na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi ukazuje bohaterkę jako dom Ducha Świętego. Z kolei utwory Audi filia (Słuchaj córko) oraz Tota formosa et suavis es (Cała ozdobna i pełna wdzięku jesteś) odnoszą się do Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, stanowiąc odpowiednio muzyczne opracowanie tekstów Graduału i Alleluja oraz Antyfony z pierwszych nieszporów i opisując moment wyniesienia Marii Panny.

Ostatnie ogniwo zapełnią dzieła kompozytorów starszych, ale nie mniej odważnych muzycznie. Śpiewy Mszalne Józefa Świdra to ambitna harmonicznie i wymagająca melodycznie próba wykorzystania części stałych Mszy świętej jako inspiracji dla zbudowania odrębnej, złożonej wewnętrznie formy artystycznej. Z kolei prezentowane w finale dzieła wybitnego lubelskiego kompozytora, Andrzeja Nikodemowicza, stanowić będą swoiste podsumowanie muzycznego rozważania. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny „Zawitaj Pani światła” to intymne spotkanie artysty z najpopularniejszą w Polsce wersją tej paraliturgicznej modlitwy, zaś oparty na fragmentach poezji Beaty Obertyńskiej Tryptyk „Grudki kadzidła IV” jawi się jako osobiste wyznanie wiary autora – jego zachwytu Bogiem, powierzeniu siebie planom Pana i wreszcie… świadomości bycia małą grudką wśród wszechpotężnej rzeczywistości i niezmierzonej mocy Najwyższego.

W kolejnej odsłonie cyklu Fonie Lublina przed nami przegląd polskiej współczesnej muzyki religijnej. Zaprezentują ją dla Państwa w niedzielę 7 listopada 2020 r. w mistycznej bazylice Ojców Dominikanów na Starym Mieście artyści związani z Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków: Anna Barska (sopran), Jacek Szponarski (tenor) i Elżbieta Charlińska (organy) oraz Chór chłopięco-męski „Słowiki Lubelskie” pod dyrekcją Ireny Sołtan-Wąsik. W blasku świec, zamiast reflektorów… zapraszamy na chwilę muzycznej zadumy nad tym co przeszłe i przyszłe, zanurzonej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana oraz ufnej ofierze Jego Matki.

Andrzej Gładysz

https://fonielublina.pl/koncert-ix-7-listopada-godz-1900-klasztor-oo-dominikanow-w-lublinie-muzyka-religijna-ostatniego-cwiercwiecza/https://fonielublina.pl/koncert-ix-7-listopada-godz-1900-klasztor-oo-dominikanow-w-lublinie-muzyka-religijna-ostatniego-cwiercwiecza/

Partnerzy: Fundacja PZU, STOART- Związek Artystów Wykonawców, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie
Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gość Niedzielny.
Projekt Fonie Lublina realizowany jest dzięki wsparciu Miasta Lublin.


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M