Fonie Lublina - Bach, Beethoven, Wagner

22.07.2020

Mistrzowie zza Odry i ich "romantyczne" inklinacje...
Już od czterech lat, Oddział Lubelski SPAM przybliża słuchaczom kameralistykę w ramach cyklicznie organizowanych koncertów, z których każdy odnosi się do nieco innego problemu. 26 lipca artyści postawią pytanie o wartość pojęcia "romantyzm". Próbując się cofnąć w czasie o ponad sto lat, można przekonać się jak różne bywały znaczenia tego słowa. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomoże muzyka trzech niemieckich kompozytorów - J.S. Bacha, L. van Beethovena i R. Wagnera (w opracowaniu współczesnemu kompozytorowi Fritza Spindlera). Agnieszka Schulz-Brzyska i David Rozmus-Adach wykonają Sonatę wiosenną, wybrzmi Koncert włoski Bacha, Wariacje na temat "God Save the King" i parafraza tematu z opery Tannhäuser. Każde z tych dzieł nieco inaczej koresponduje z myślą o muzyce w kontekście jej romantyzmu, a przez pytania o sens, wartość, szczerość, wieloznaczność i absolutną niezależność tego pojęcia od historycznej chronologii przeprowadzi słuchaczy słowo o muzyce, które wygłosi Karol Furtak.

Wystąpią:
David Rozmus – Adach, skrzypce
Agnieszka Schulz – Brzyska, fortepian
słowo o muzyce: Karol Furtak

https://www.facebook.com/events/607981949841916/

UWAGA: liczba miejsc ograniczona! rezerwacje przyjmujemy mailowo (rezerwacje.spam.lublin@wp.pl) lub sms-owo (+48 506 818 990)
Transmisja on-line: www.fonielublina.pl/multimedia


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M