O Ustawie o Statusie Artysty

03.10.2019

Szanowni Państwo,

Pragniemy przytoczyć parę faktów w sprawie Ustawy Status Artysty i sprostować nieprawdziwe informacje jakie znalazły się w mediach:

1. Ustawa Status Artysty została stworzona przez artystów wszystkich dziedzin sztuki i reprezentujące ich organizacje pozarządowe. Politycy na tym etapie nie brali w tym udziału.
2. Głównym celem jaki przyświecał twórcom ustawy jest pomoc artystom wszystkich dziedzin, którzy nie pracują na etatach i zarabiają miesięcznie zbyt mało, aby opłacać sobie składki, a czynnie uprawiają sztukę.
3. Status Artysty będzie przyznawany artystom zarówno z dyplomem ukończenia studiów artystycznych jak i bez dyplomu. Osoby, które czynnie uprawiają sztukę, a nie posiadają wystarczających środków na opłacenie miesięcznej składki emerytalnej i zdrowotnej, będą mogły zwrócić się o dofinansowanie.
4. Nie będzie żadnej komisji, której celem miałoby być ocenianie twórczości!
5. Brak Statusu Artysty w żaden sposób nie ograniczy możliwości uprawiania sztuki!

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Członków Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury


Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego powstał w wyniku trwającej od 2017 roku debaty środowisk artystycznych reprezentujących wszystkie profesje i formy organizacyjne (stowarzyszenia artystyczne, związki twórcze, instytucje kultury itp.), ponad podziałami wynikającymi z różnic światopoglądowych czy języków sztuki. Nie jest projektem rządowym, choć powstał w wyniku Ogólnopolskiej Konferencji Kultury zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mechanizmy zaproponowane w projekcie dają szansę na dostosowanie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych, do specyfiki działalności artystycznej, a także odpowiadają na szereg palących kwestii, np. dotyczących kosztów uzyskania przychodu z owej działalności.

Zgodnie z projektem, status artysty nie jest obowiązkowy i nie warunkuje w żaden sposób działalności artystycznej czy twórczej (amatorskiej czy zawodowej). Można go uzyskać posiadając odpowiednie wykształcenie lub dorobek potwierdzony przez wybrane przez artystę reprezentatywne stowarzyszenie artystyczne lub związek twórczy. Ustawa określa warunki reprezentatywności w/w organizacji w sposób przejrzysty i pluralistyczny. Polska Izba Artystów – instytucja zarządzająca procesem i Funduszem Wsparcia Artystów – zostaje oddana w zarząd środowiskom artystycznym: aż 14 z 19 członków jej Rady, do której kompetencji należy m.in. powoływanie dyrektora Izby, to reprezentanci organizacji artystycznych.

Projekt w chwili obecnej nie wszedł jeszcze na etap oficjalnych konsultacji społecznych rozpoczynających formalny proces legislacyjny, dlatego w imieniu reprezentowanych przez nas artystów i twórców apelujemy o zaprzestanie niepopartych rzetelną analizą działań dezinformacyjnych i ewentualne podjęcie rzeczowej dyskusji.

Członkowie Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury
:
Romana Agnel, Cracovia Danza
Piotr Baron, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Maxymilian Bylicki, Instytut Muzyki i Tańca
Ryszard Cieśla Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Dorota Ilczuk, Uniwersytet SWPS
Janusz Janowski, Związek Polskich Artystów Plastyków
Przemysław Kieliszewski, Teatr Muzyczny w Poznaniu
Kaya Kołodziejczyk, artystka, choreografka
Andrzej Kosendiak, Narodowe Forum Muzyki
Magdalena Lankosz, Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich
Zygmunt Miłoszewski, Unia Literacka
Paweł Onochin, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Paweł Płoski, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Teatr Narodowy
Julia Ruszkiewicz, Koło Młodych Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Mateusz Werner, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Hanna Wróblewska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M