Artykuł SKAZANY PIANISTA

03.10.2019

Szanowni Państwo. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pani Małgorzaty Chmurzyńskiej w sprawie kuriozalnego wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie (II Wydział Karny, sygn. akt II W 1088/17), z dnia 11 lutego 2019 r. w którym gra na fortepianie w ciągu dnia, w prywatnym mieszkaniu została porównana z czynem chuligańskim. 


ARTYKUL  - link do artykułu 

 Artykuł Pani Małgorzaty Chmurzyńskiej.

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków ws. wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie (II Wydział Karny, sygn. akt II W 1088/17), z dnia 11 lutego 2019 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków wyraża najwyższe zdumienie i zaniepokojenie wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie, skazującym pana Jarosława Janikowskiego, pianistę, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, z art. 51 par 1 kw na karę grzywny w wysokości 2000 złotych za to, że „głośnym graniem na instrumencie młoteczkowo–strunowym” zakłócał spokój dzienny dwojgu mieszkańcom bloku: Marzenie Gozdowskiej i Piotrowi Królakowi.

Sędzia Agnieszka Szpilska odrzuciła prawie wszystkie zarzuty wysuwane przez oskarżycieli posiłkowych (m.in. zarzut o zakłócanie ciszy nocnej). Uznała natomiast, że gra na fortepianie w ciągu dnia stanowi wykroczenie z art. 51 kw, tego samego, z którego skazuje się za czyny chuligańskie, libacje alkoholowe itp. Skazanie muzyka–artysty na karę grzywny – jak czytamy w uzasadnieniu wyroku – ma mieć charakter „zapobiegawczy” i wychowawczy” i jej celem jest powstrzymanie Pianisty przed podejmowaniem w przyszłości podobnych, „szkodliwych społecznie zachowań”

Jest to dla nas – Stowarzyszenia reprezentującego środowisko muzyków –artystów – rzeczą niepojętą, że w XXI wieku osoby wykształcone, reprezentujące ważny organ władzy, traktują działalność artystyczną w kategoriach społecznej szkodliwości czy wybryku. Artystyczna gra na instrumencie muzycznym – wbrew temu, co zdaje się myśleć sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie – JEST zajęciem powszechnie akceptowanym, wręcz pożądanym, świadczy o najwyższym poziomie zdolności i kompetencji muzycznych, który muzyk osiąga po wielu latach intensywnych ćwiczeń i pracy własnej. Mieszkania służą nie tylko do wypoczynku, ale także są miejscem realizowania własnych zainteresowań i pracy indywidualnej. Pianista ma prawo do gry na instrumencie w ciągu dnia, tak samo jak inni mieszkańcy prawo do odpoczynku. Paradoksem dzisiejszych czasów jest, że ci sami ludzie, którym przeszkadza granie lub śpiew artystyczny, są zwolennikami głośnej muzyki rozrywkowej, emitowanej przy pomocy urządzeń elektronicznych, nierzadko o niskiej jakości artystycznej, powodującej uszkodzenia słuchu. ZG SPAM z całą mocą pragnie podkreślić, że ograniczanie muzykom prawa do rozwoju talentu muzycznego i umiejętności warsztatowych, a do tego sprowadza się rzeczony wyrok, to godzenie w dobro kultury narodowej. 

Przeciwko tej decyzji sądu zdecydowanie protestujemy.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M