Koncert Pamięci w dniu urodzin Nestora ś.p. profesora Bohdana Łukaszewicza

11.05.2018


"Koncert Pamięci w dniu urodzin Nestora ś.p. profesora Bohdana Łukaszewicza"

14 maja 2018 r. godz. 19.00 

Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2, Białystok

Wstęp wolny


Koncert współorganizują: Zespół Szkół Muzycznych, OiFP oraz Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej "Teraz Muzyka". 

W koncercie wezmą udział muzycy OiFP, nauczyciele i uczniowie ZSM, studenci UMFC wydziału instrumentalno-pedagogicznego w Białymstoku oraz absolwenci i byli uczniowie p. prof. Bohdana Łukaszewicza.

Wstęp na koncert – bezpłatny.

Niespełna 2 miesiące temu w wieku 88 lat zmarł wybitny muzyk i pedagog muzyczny związany przez ponad 30 lat z Filharmonią w Białymstoku i ponad 50 lat ze szkołami muzycznymi w Białymstoku. 

Wcześniejsze jego losy to dzieciństwo w majątku rodziców Polaków na Litwie w okolicach Kowna, wywózka i kilkuletni pobyt na Sybirze, powrót po wojnie i praca w stoczni w Gdańsku i edukacja muzyczna oraz kilkuletnia praca w powstałym w Karolinie pod Warszawą Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Prywatnie był znanym i lubianym gawędziarzem, a historie związane z jego bogatym życiem zawodowym i osobistym zostały spisane przez jego byłą uczennicę Annę Kisielewską i wydane w postaci książki "Pieśń mojego życia".

Był postacią barwną, znaną wielu białostocczanom na co dzień. 

Działał w kilku stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, m. in. w SPAM-ie, Związku Sybiraków i Polskim Towarzystwie Ziemiańskim.  

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych i resortowych.

Zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny i pedagogiczny. 


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M