Żegnamy Kolegę BOHDANA ŁUKASZEWICZA

23.04.2018
Żegnamy Kolegę BOHDANA ŁUKASZEWICZA, który odszedł dnia 21 marca 2018 roku w wieku 88 lat. Zasłużony Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, aktywny muzyk, pedagog, wybitny znawca oboju i społecznik, postać niezwykle barwna, a przyjaciele o Nim mówią gawędziarz.
 
Urodzony pod Wilnem, gdzie spędził dzieciństwo w majątku rodziców. Następnie pięć ciężkich lat przeżył na Syberii na zesłaniu, a  po powrocie do Polski piętnaście lat pracował w Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze", zaś od 1963 r.- w Białymstoku, gdzie przez 50 lat uczył gry na oboju w Zespole Szkół Muzycznych i był pierwszym oboistą orkiestry Filharmonii Białostockiej. O swoim pobycie w Białymstoku przed laty powiedział: Najdłuższy czas w moim życiu [...]. To jest największa przygoda moja muzyczna. Nigdy się nie spodziewałem, że mnie coś takiego spotka.      
 
Barwne historie z życia Profesora Łukaszewicza spisała Jego uczennica i współpracownica Anna Kisielewska, która przygotowuje książkę Jemu poświęconą. Zawierać ona będzie między innymi wiele anegdot, także historię podróży na Syberii z prosiakiem, którego polecono Mu zawieźć do sąsiedniej wsi, a ten ciągle uciekał. Ta barwna opowieść jest przykładem gawędziarskich zdolności Profesora i  - jak stwierdziła Pani Anna -  na jej podstawie można by napisać odrębną książkę.
 
Środowisko muzyków, reprezentowane przez nasze stowarzyszenie, łączy się w bólu z Rodziną Profesora i przekazuje słowa otuchy. 
 
                                                                                                   Zarząd Glówny
                                                                               Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

http://mazowsze.waw.pl/pl/aktualnosci/294,Mazowsze-zegna-Bohdana-Lukaszewicza.html

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M