Europejskie Forum Saksofonowe 2018

09.04.2018

EFS 2018


Europejskie Forum Saksofonowe 2018 odbędzie się w dniach 13-15.04.2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Główne wydarzenia:

1. Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy
dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie

I kategoria: uczniowie urodzeni po 2003 roku włącznie (program dowolny do 10 minut)

II kategoria: uczniowie urodzeni w latach 2000-2002 włącznie (program dowolny do 15 minut)

III Kategoria: uczniowie/studenci urodzeni w latach 1996 -1999 włącznie (w tej kategorii odbędą się przesłuchania w 2 etapach).
- Etap I: Johann Sebastian Bach, Partita a-moll (BVW 1013), część I-Allemande i część II-Corrente. Obie części wykonane bez powtórek na dowolnej odmianie saksofonu. Wydawnictwo dowolne.
- Etap II: program dowolny z udziałem akompaniamentu do 20 minut. Organizatorzy zapewniają akompaniatora oraz salę na próbę w dniu przesłuchania. Konkurs oceniać będzie Jury o międzynarodowym składzie.

W obu etapach nie ma obowiązku gry z pamięci.
Laureaci Konkursu (I, II i III miejsca) wszystkich kategorii wystąpią w Koncercie Laureatów 15.04.2018 roku o godz. 15.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.


Łączna pula nagród wynosi ponad 12.000 zł.
Nagroda główna:
Saksofon altowy Buffet-Crampon


2. Projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i pedagogów. Uczestnicy bierni (Pakiet III) mogą również zagrać w projekcie. Orkiestra wystąpi w Koncercie Finałowym 15.04.2017 r.

3. Lekcje mistrzowskie - każdy aktywny uczestnik, niebiorący udziału w Konkursie (Pakiet II), będzie miał gwarantowaną lekcję z profesorem prowadzącym warsztaty

4. Warsztaty „Improwizacja Jazzowa” - dla saksofonistów klasycznych i jazzowych

5. Warsztaty „Big-Band” - uczestnicy bierni (Pakiet III) mogą również brać aktywny udział w warsztatach

6. Wykłady, prezentacje multimedialne – wstęp wolny dla wszystkich uczestników EFS 2018

7. Koncerty
- 13.04.2017, godz. 18.00, Koncert Inauguracyjny
- 14.04.2018, godz. 18.00, Koncert pt. Wieczór premier z udziałem uczestników warsztatów „Big-Band”
- 15.04.2018, godz. 15.00, Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu i uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”
Wstęp wolny na wszystkie koncerty

Wpisowe za udział w Europejskim Forum Saksofonowym 2018 wynosi:
130 zł dla uczestników aktywnych (Pakiet I i Pakiet II)
50 zł dla uczestników biernych i pedagogów (Pakiet III)
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

http://musicforum.pl/


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M