zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

23.06.2017

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z propozycją Klubu Poselskiego Kukiz'15  zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W projekcie zaproponowano zlikwidowanie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wynosi 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł.

"...W tym miejscu, należy wskazać, że proponowane zmiany w opodatkowaniu dochodów twórców nie stanowią jakiegokolwiek uprzywilejowania tej grupy społecznej, ale wyrównanie zasad opodatkowania działalności twórców wobec zasad opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Instytucja zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla twórców realizuje więc zasadę równości podatkowej..." 

1. paradoksy felieton

2. koszty dla artystow

3.  plik video 


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M