XVII ZJAZD DELEGATÓW SPAM

24.04.2017Dnia 23 kwietnia 2017 roku w Domu Studenckim Dziekanka odbył się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM. Przybyło ponad czterdziestu delegatów reprezentujących Koła i Oddziały SPAM z całego kraju. Podczas zebrania głos zabrali goście Pan Mieczysław Kominek (ZKP), Pani Danuta Renz (ZASP), Pan Krzysztof Knittel (PRM), Pan Piotr Rodowicz (PSJ), gratulacje i życzenia dla Stowarzyszenia nadesłane przez Panią Elżbietę Stefańczyk (SBP) oraz Pana Artura Gadzałę (ZZPAMO) zostały odczytane podczas Zjazdu. 

Na uroczystości nie było zaproszonego przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Delegaci z całej Polski uchwalili przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego I Instancji oraz zmiany Statutu Stowarzyszenia. Kończący swoją kadencję Zarząd Główny otrzymał od Delegatów absolutorium. 
Odbyły się wybory do Zarządu Głównego oraz do Głównej Komisji Rewizyjnej. Największą ilość głosów w głosowaniu do ZG otrzymała Pani Aleksandra Demowska-Madejska, a do GKR Pan Marcin Wiliński.

Po uroczystości Zarząd Główny ukonstytuował się w następującym składzie: 
prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla - Prezes
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko - Wiceprezes
red. Jan Popis - Wiceprezes
dr Aleksandra Demowska-Madejska - Sekretarz
ad. dr Małgorzata Chmurzyńska  - Zastępca Sekretarza
Piotr Dąbrowski - Skarbnik
Kamil Zawadzki - Zastępca Skarbnika
Marta Straszyńska - Członek ZG
prof. zw. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska - Członek ZG

GKR:
Marcin Wiliński - Przewodniczący
Dorota Puchnowska - Wiceprzewodnicząca
Maria Wróblewska - Sekretarz
Kaziemierz Budzik - Członek
Anna Jundziłł - Członek


XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków odbył sie dzięki dotacji ZAW STOART. http://stoart.org.pl


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M