60-lecie SPAM

12.09.2016


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zaprasza na Jubileusz 60-lecia SPAM.

Uroczystości odbędą się 2 października 2016 r. w Audytorium im. Karola Szymanowskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Warszawa, ul. Okólnik 2.
Gości witamy od godz. 10.00. Początek uroczystości godz. 11.00.
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa do 18 września 2016
tel. 22-6212802, e-mail: stowpolartmuz@gmail.com


Szanowni Państwo - Koleżanki i Koledzy,

ważny to moment, w którym Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków  obchodzi Sześćdziesięciolecie swojego istnienia. To historia, która może być mierzona sukcesami w działaniach na rzecz muzyki artystycznej; mierzona również sprawami trudnymi, jakich nam przecież nie brakuje. W tej chwili myśli nasze kierują się również w stronę naszych znakomitych Koleżanek i Kolegów, którzy SPAM stworzyli i potrafili zadbać o to, by nasze stowarzyszenie przez tak wiele lat pozostało organizacją wierną swym ideałom i wiarygodną w swym artystycznym i pro-społecznym przesłaniu.

Zapraszając Państwa na spotkanie w dniu 2 października 2016 roku o godz. 10:00 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie chcielibyśmy, żeby poza częścią jubileuszową stało się ono okazją do wymiany myśli na temat naszych dalszych działań oraz próbą odpowiedzi na pytanie, co my, działacze  społeczni, możemy zrobić, żeby sprawa muzyki i muzycznej edukacji została dostrzeżona przez tzw. czynniki, i znalazła zrozumienie oraz ich realne wsparcie. Jesteśmy Stowarzyszeniem licznym, grupującym autorytety muzyczne, szczycącym się  bogatą tradycją, a także w pełni uprawnionym do tego, by głos nasz słyszalny był wszędzie, gdzie pojawia się sprawa muzyki artystycznej, muzyki polskiej, edukacji, w tym edukacji muzycznej społeczeństwa. Ważne jest to, żeby Spotkanie Jubileuszowe umocniło nas w takich działaniach.

Serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy

Jan Popis

Prezes SPAM

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M