Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Zarząd Koła od 2022:

Rafał Zambrzycki - Przewodniczący
Lucyna Fiedukiewicz - Sekretarz
Ewa Bychowiec - Skarbnik 

Zarząd Koła w latach 2017-2022:

Karolina Nowak-Waloszczyk - Przewodnicząca Koła NOSPR
Roch Prax - Wiceprzewodniczący 
Ewa Bychowiec - Sekretarz
Łukasz Bebłot - Skarbnik 
Jolanta Sobczak-Smołka - Członek Zarządu           Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M