Samodzielne Koło nr 43 w Koszalinie

Samodzielne Koło SPAM nr 43 w Koszalinie 

Zarząd Koła:

Małgorzata Kobylarz-Wasilewska - Przewodniczący
Marta Bałdys - Skarbnik
Danuta Kaluta-Jakubowska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Dubiella 
Janusz Kowalkowski 
Andrzej Zborowski

KONTAKT:

Przewodnicząca Małgorzata Kobylarz- Wasilewska tel. 607 15 90 65  mail. mkwasilewska34@gmail.com

Skarbnik Marta Bałdys tel.502 158 440  mail. martabaldys@wp.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Dubiella tel.505 026 421 mail. dubiella@wp.pl

Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki
ul.Piastowska 2
75-400 Koszalin
Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M