Muzyczny Budzik Fundacji Wiłkomirskich w Turku

04.04.2016

Fundacja Rodziny Wiłkomirskich zaprasza w niedzielę, 10 stycznia, na 12.30, na koncert z cyklu „Budzik Muzyczny przedstawia…”. Tym razem muzyczne spotkanie, które odbędzie się w Muzeum Miasta Turku, jest dedykowane Kazimierzowi Wiłkomirskiemu.

„Budzik Muzyczny przedstawia Rodzinę Wiłkomirskich” – to koncertowy cykl, który łączy w sobie kilka funkcji edukacyjnych i popularyzatorskich. Przede wszystkim wzbogaca wiedzę melomanów o znakomitej muzycznej familii, której poszczególni członkowie dali się poznać nie tylko jako wybitni instrumentaliści, kompozytorzy i pedagodzy o sławie wykraczającej daleko poza granice naszego kraju, ale także animatorzy i organizatorzy życia muzycznego w kilku polskich miastach, m.in. w Kaliszu, Wałbrzychu, Łodzi czy Warszawie.

Mówiąc o Rodzinie Wiłkomirskich musimy mieć w pamięci sześć osób: muzyka, od którego wszystko się zaczęło, czyli Alfreda Wiłkomirskiego oraz jego pięcioro dzieci, czyli Kazimierza, Michała, Marię, Józefa i Wandę, które - tworząc dwie muzyczne generacje – wzbogacały historię polskiej muzyki przez ponad sto lat.

Bohaterem niedzielnego koncertu dedykowanego Kazimierzowi Wiłkomirskiemu, wiolonczeliście, dyrygentowi, kompozytorowi i animatorowi życia muzycznego będzie kontrabasista Szymon Guzowski, któremu towarzyszył będzie pianista Piotr Żukowski. W programie koncertu Wariacje na temat „Nel cor piu non mi sento”, „Elegia D-Dur” oraz „Tarantella” Giovanniego Bottesiniego.

Zainicjowany przez Fundację cykl koncertów służy promocji młodych talentów, wybranych zarówno spośród muzyków profesjonalnych, jak i podopiecznych uczelni oraz szkół muzycznych. W niedzielę zagra zatem również wiolonczelista Łukasz Dziedziak, student poznańskiej akademii muzycznej, a jego występ poprzedzą popisy uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, a wejściówki można odebrać w szkole muzycznej w Turku, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M