Dyrektorem OiFP został Pan Damian Tanajewski

19.02.2015

W dniu 16 lutego 2015 r. odbył się drugi etap postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W wyniku głosowania, poprzedzonego  rozmowami kwalifikacyjnymi z sześcioma kandydatami, komisja pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Podlaskiego – Pana Macieja Żywno, dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora OiFP.

Wyłonionym jednogłośnie kandydatem został Pan Damian Tanajewski.

Jednocześnie, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz kontynuacji działań naprawczych rozpoczętych w 2014 r. – komisja jednogłośnie  zarekomendowała Pana Michała Klauzę na stanowisko zastępcy dyrektora d/s artystycznych OiFP.

Wyniki postępowania konkursowego wraz z całą dokumentacją zostaną przekazane Zarządowi Województwa Podlaskiego, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie powołania dyrektora OiFP.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M