Zapraszamy

09.09.2014

VI Międzynarodowy

         Konkurs

im. Carla Marii von Webera

18-21 listopada 2014 | November 18 to 21, 2014

NAGRODY | AWARDS

pula minimalna nagród regulaminowych |

minimum pool of regulation awards 15 000 PLN

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ | APPLICATION DEADLINE

15 października 2014 | October 15, 2014

 

LIMIT WIEKU | AGE LIMIT

fagociści urodzeni po 18 listopada 1982 |

bassoon players born after November 18, 1982

WIĘCEJ INFORMACJI, KONTAKT | DETAILED INFORMATION, CONTACT

Biuro Promocji i Organizacji Imprez |

Office for Promotion and Events

Akademia Muzyczna

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, Poland

tel. +4871 3557276

e-mail: info@amuz.wroc.pl

www.amuz.wroc.pl

www.spam.wroclaw.pl

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M