Jak uzyskać zniżki

Wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Press Club Polska oraz ZASP we współpracy z Polską Grupą Brokerską proponują artystom zrzeszonym w SPAM oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów medycznych MEDICOVER oraz ubezpieczeń na życie WARTA i asysty prawnej GOTHAER, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla pracowników dużych korporacji, a nie dla pojedynczych osób. W ramach wynegocjowanych warunków w Medicover zostały rozszerzone m.in. pakiety specjalistyczne (np. foniatry), badania, rehabilitacja. Natomiast asysta prawna, czyli telefoniczny i emailowy dostęp do informacji prawnych, została rozszerzona na nasze potrzeby m.in. o prawo autorskie i prasowe.

Od Października 2017 roku członkowie Stowarzyszenia mogą zapisywać się do danych pakietów na stronie internetowej www.zawodytworcze.pl.

Pakiety zaczną działać od listopada 2017 r. Skorzystanie z podanych zniżek będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy Członek Stowarzyszenia będzie miał opłacone obowiązujące składki członkowskie za rok z góry, wyjątek stanowią ci Członkowie, pracownicy orkiestr i placówek edukacyjnych, w których księgowość co miesiąc przesyła na konto SPAM składki członkowskie - takie osoby będą weryfikowane co miesiąc przez biuro.

Nasi członkowie dokonują zakupu poszczególnych pakietów na stronie www.zawodytworcze.pl. Zakupiony w ten sposób pakiet medyczny będzie działał po potwierdzeniu przez Biuro ZG SPAM opłaconych składek członkowskich. W zakładce instytucja zainteresowani zaznaczają Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Jak uzyskać zniżki:

  1. Zapisać się do Stowarzyszenia http://spa-m.pl/dokumenty_czlonkowskie i opłacić składki członkowskie z góry za cały rok. Wyjątki opisane są powyżej.
  2. Wejść na stronę www.zawodytworcze.pl
  3. Wybrać Stowarzyszenie Artystów Muzyków jako Instytucję
  4. Wybrać wariant ubezpieczenia http://www.zawodytworcze.pl/ubezpieczenie/
  5. Po potwierdzeniu przez biuro Zarządu Stowarzyszenia przynależności ubezpieczonego do Stowarzyszenia oraz opłaceniu składek, ubezpieczony otrzyma od brokera korespondencję z potwierdzeniem umowy.
  6. Ubezpieczony otrzyma indywidualny mail z numerem konta do wpłat za ubezpieczenie.
  7. Ubezpieczenie działa od nowego miesiąca.
  8. Składki członkowskie płacone są osobno i nie mają wpływu na zmniejszenie lub zwiększenie opłat ubezpieczyciela.