Władze

SPAM jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i działa na podstawie zatwierdzonego przez sąd Statutu. Najwyższym organem władzy jest Zjazd Delegatów, natomiast w przerwie miedzy zjazdami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny. Strukturę terenową stanowią oddziały, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich i koła przy instytucjach zrzeszone w oddziałach, bądź funkcjonujące samodzielnie. Dopuszczalne jest również członkostwo indywidualne.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

prof. dr hab. Ryszard Cieśla - Prezes
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko - Wiceprezes
red. Jan Popis - Wiceprezes
dr Aleksandra Demowska-Madejska - Sekretarz
dr Małgorzata Chmurzyńska  - Zastępca Sekretarza
Piotr Dąbrowski - Skarbnik
dr Kamil Zawadzki - Zastępca Skarbnika
Marta Straszyńska - Członek ZG
prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska - Członek ZG

Główna Komisja Rewizyjna
Marcin Wiliński - Przewodniczący
Dorota Puchnowska - Wiceprzewodnicząca
Maria Wróblewska - Sekretarz
Kaziemierz Budzik - Członek
Anna Jundziłł - Członek


23.04 2017 r.

Od lewej siedzą: Małgorzata Chmurzyńska, Katarzyna Janczewska-Sołomko, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Marta Straszyńska. 
Od lewej stoją:  Piotr Dąbrowski, Jan Popis, Aleksandra Demowska-Madejska, Ryszard Cieśla, Kamil Zawadzki. 
PREZES RYSZARD CIEŚLA


Prof. dr hab. Absolwent Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina  w Warszawie i Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta MKiS w Hochschule fuer Music und Darstellende Kunst we Wiedniu. 

Solista (baryton) Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie (od 1983), w l. 1983-1987 członek zespołu muzyki dawnej Bornus Consort.  Laureat II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosh (Holandia, 1986). Katalog kilkudziesięciu partii operowych prezentowanych scenicznie obejmuje kilkadziesiąt pozycji, m.in role Figara w Cyruliku sewilskim, Hrabiego w Weselu Figara, Marcellego w Cyganerii, Walentego w Fauście, Janusza w Halce, Uroka w Manru” czy Adama w Raju utraconym. W l. 1983-1987 członek zespołu muzyki dawnej „Bornus Consort”. Dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (pieśni  S.Moniuszki, I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, F. Schuberta, R. Schumanna, G. Mahlera, R. Straussa i M. Ravela),  od 1989 - licznych nagrań pieśni (także kolęd) patriotycznych legionowych, ułańskich, powstańczych emitowanych w TV Polskiej w czasie antenowym Solidarności, TV Polonia oraz na CD i  na kasetach video.

Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w 's-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r, oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego.

Pedagog w AMFC - teraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: w l. 2005-2008 i 2012 do chwili obecnej Dziekan Wydziału Wokalnego, w l. 2008-2012 Prorektor ds. dydaktyki. Autor reformy Wydziału, która przywróciła mu profil wokalno-aktorski. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach kierunku wokalistyka.

Reżyser m.in. oper: Straszny dwór (Chicago 2007 - Rosemont Theater i 2017 Copernicus Center), Cosi fan tutte (2011 – Gorzów Wlkp, 2012 Teatr Wielki w Warszawie, Sewilla, Stambuł 2013 i 2017 Filharmonia świętokrzyska Kielce, Filharmonia Podkarpacka Rzeszów, Rheinsberg Music Academy 2014, Warszawska Opera Kameralna 2018), Don Giovanni (Kielce 2014, Warszawska Opera Kameralna 2014 i 2017, Rheinsberg Music Academy 2015), Eugeniusz Oniegin (Kielce 2016, Warszawa Teatr Wielki Opera Narodowa 2017 i 2018, Rzeszów 2018).

Ponadto reżyser spektakli, m.in. Podnieś rękę Boże Dziecię”(Warszawa 1990, Montreal i Toronto 1990), Warszawskie Dzieci (Chicago 2004 i 2014),  musicali dziecięcych Orfeusz i Eurydyka w Krainie Tęczy” (Teatr Nowy, Teatr Żydowski, Służew nad Dolinką).

Szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta, organizator i dyrektor artystyczny firmowanych przez nią Festiwali: Pasyjnego Crucifixus est… (10 edycji), Pieśni Kompozytorów Polskich (13 edycji), Pieśni Europejskiej (10 edycji), Incarnatus est… (6 edycji), Amor Patriae (2003) oraz Wieczorów z Poezją Polską (10 edycji) i Salonów Artystycznych (4 edycje). Solista, kierownik muzyczny i artystyczny kilkuset koncertów i przedstawień związanych z rocznicami narodowymi.

Poeta (tomik wierszy Fraktale bytu, Wyd. "Bonus Liber", 2015).

Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki (od 2017).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2010); za działalność w Filharmonii im. R. Traugutta otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii (1997).

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1984, w ZG (Prezes) od 2017.

f"'>Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2010); za działalność w Filharmonii im. R. Traugutta otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii (1997).

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1984, w ZG (Prezes) od 2017.


WICEPREZES KATARZYNA JANCZEWSKA-SOŁOMKO


Muzykolog, pedagog, dr n. humanistycznych (1983). Ukończyła Uniwersytet Warszawski (muzykologia pod kierunkiem prof. Mariana Sobieskiego), odbyła blisko roczną specjalizację w Państwowym Konserwatorium w Sofii u prof. Stojana-Dżudżewa, doktorat obroniła pod kierunkiem prof. Ireny Wojnar. W 1959 rozpoczęła pracę jako nauczyciel umuzykalnienia w szkolnictwie muzycznych stopnia pierwszego, następnie wizytator w Zarządzie Szkół Artystycznych i metodyk oraz kierownik sekcji wydawnictw w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, redaktor Materiałów Pomocniczych dla Nauczycieli Szkół i Ognisk Artystycznych i autor publikacji pedagogicznych. Czynny uczestnik Kongresu Upowszechniania Kultury Muzycznej (1979).

Od 1987 adiunkt naukowo-badawczy w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie (obecnie współpracownik).Uczestnik konferencji międzynarodowych (Moskwa, Kijów, Oslo, Pretoria, Warszawa) i wielu ogólnopolskich, na których prezentowała rezultaty prac badawczych (m.in. uczestniczka panelu podczas II Konwencji Muzyki Polskiej).

 Autorka licznych publikacji książkowych i innych, m.in.  artykułów, materiałów pokonferencyjnych, haseł do encyklopedii (m.in. NGoveD), opracowań, dyskografii, recenzji - drukowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Są one wynikiem pionierskich badań prowadzonych w Polsce oraz w Rosji (Moskwa, Petersburg), Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie, Łotwie, Ukrainie (Kijów i Lwów), we Francji. Inicjatorka, autorka scenariuszy, komisarz i komentator wystaw oraz cyklu prezentacji nagrań historycznych w BN i wykładów dla studentów muzykologii z Warszawy, Poznania i Krakowa. Prowadzi też prace nad zachowaniem historycznego dziedzictwa fonograficznego. Koordynator i współautorka projektu SPAM (strony internetowej) w ramach programu IMiT Muzyczne białe plamy – Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej. Autorka audycji muzycznych PR dla zagranicy, wykładów m.in. w konserwatorium sofijskim oraz w Ośrodku Polskim w Sofii na temat muzyki polskiej (w l. 60-ych), w Chicago, Florencji. Wypowiadała się na tematy muzyczne w telewizji polskiej, ukraińskiej, w Programie II PR, w radio chicagowskim.    

Laureatka Nagrody im. A. Łysakowskiego w kategorii prac naukowych za Dyskopedię poloników do roku 1918, za Dyskopedię poloników 1919-1939 otrzymała nagrodę Association for Recorded Sound Collections – Awards For Excellence w kategorii badań historii nagrań.

Reprezentowała SPAM w komisjach MKiDN oraz IMiT, m.in. w kilku edycjach powołanej przez Departament Twórczości Komisji Promocji, także projektu „Kompozytor-rezydent”, w komisji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, reprezentant na konferencji Powszechna Edukacja Muzyczna – obowiązek czy szansa, delegat na walny zjazd STOART, delegat SPAM do Rady Kultury MKiS, na Kongres Kultury Polskiej. Redaktor Kroniki Jubileuszowej SPAM, wielu edycji Biuletynu naszego Stowarzyszenia, redaktor i autor haseł wydanego pod egidą SPAM Leksykonu polskich muzyków-pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 oraz współautorka pracy Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do 1871 roku. Leksykon.    

Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Członek Honorowy i przewodnicząca Sekcji Fonotek), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Koła Naukowego Towarzystwa im. K. Szymanowskiego.

Uhonorowana m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Syrenką „Za Zasługi dla Warszawy”, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Honorową Odznaką SBP; otrzymała też dyplom uznania oraz nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1969, w ZG od 13.X.1988 (w l. 1984-1988 zastępca członka); przewodnicząca Komisji d.s. Pedagogiki Muzycznej. Zasłużony Członek SPAM, odznaczona Medalem SPAM „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej”, Złotą Odznaką SPAM, dyplomem uznania.WICEPREZES JAN POPIS


Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt CD z muzyką klasyczną, popularyzator muzyki, radiowiec. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interpretacji dzieł Chopina.

Przez 33 lata, od 1974 pracował w Polskim Radiu – w redakcjach bądź w działach muzyki klasycznej, gdzie przygotowywał i prowadził autorskie programy, w tym słynne Środy chopinowskie. Od roku 1975 komentował w PR oraz w TVP dziewięć kolejnych Konkursów Chopinowskich. W 1996 stworzył w Polskim Radiu, wg autorskiego projektu wydawnictwo płytowe, doprowadzając do powstania katalogu liczącego ok. 400 pozycji, z których kilkadziesiąt było nominowanych, a kilkanaście otrzymało statuetkę „Fryderyk”.

Współpracował z Krystianem Zimermanem przy projekcie światowego tournée Polish Festival Orchestra, w 150. rocznicę śmierci Chopina (1999). Współpracował również, jako doradca z Rafałem Blechaczem. Był producentem albumu płytowego Adama Harasiewicza: Chopin – komplet mazurków (2010).

Autor recenzji i artykułów (od 1973) do fachowej prasy muzycznej. Redaktor naczelny Gazety Konkursu Chopinowskiego (2000 – 2005). Bierze udział w sympozjach muzykologicznych. Prowadzi wykłady na uczelniach muzycznych m.in. USA

i Kanady oraz na międzynarodowych kursach interpretacji. Opracowuje hasła do polskich encyklopedii muzycznych. Występuje w roli jurora międzynarodowych konkursów pianistycznych im. Vladimira Horowitza, im. Emila Gilelsa, im. Haliny Czerny-Stefańskiej oraz im. Artura Rubinsteina.

Od roku 2000 dyrektor artystyczny Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku – najważniejszej i najbardziej prestiżowej krajowej imprezy, poświęconej polskim pianistom i polskiej twórczości fortepianowej. Dyrektor artystyczny i pomysłodawca formuły programowej Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy, którego laureatami są m.in. Julianna Awdiejewa i Rafał Blechacz. W 2007 r. w drodze konkursu objął stanowisko dyrektora artystyczno-programowego narodowego wydawnictwa fonograficznego - MUZA Polskie Nagrania.

Otrzymał m.in. Medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku (za recenzje z Konkursu Chopinowskiego), oraz medale: „Zasłużony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis” (dwukrotnie), Pro Sinfoniki, Pro Arte im. Ignacego Jana Paderewskiego.

W Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków od 1983, w ZG od 2012 (w l. 2013-2017 Prezes).


SEKRETARZ ALEKSANDRA DEMOWSKA-MADEJSKA
Dr sztuk muzycznych (studia doktoranckie w klasie altówki prof. J. Kukuły-Kopczyńskiej w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi). Pochodzi z Katowic, gdzie ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego, naukę kontynuowała w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie prof. M. Marczyka (studia magisterskie) oraz prof. P. Reicherta (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopin - staż artystyczny). Studiowała też w Royal Flemisch Conservatoire w Antwerpii pod kierunkiem prof. L. De Neve. W l. 2008 i 2010 otrzymała nagrodę Rektora UMFC.

W l. 2001-2011 brała udział w kursach mistrzowskich profesorów: H. Beyerle, I. Wincor, S. Kamasa, E. Rose, J. Kosmala, P. Reicherst, W. Kloss, G. Hamann, D. Rossi oraz Fine Arts String Quartet (w ramach XV Festiwalu Wielkanocnego L. van Beethovena) i Scharoun Ensemble (stypendium i kursy z muzykami Filharmonii Berlińskiej podczas Festiwalu Zermatt 2006 (Szwajcaria).

Laureatka konkursu Grand Prize Virtuoso w Salzburgu - Mozarteum (I m. w zakresie muzyki kameralnej), festiwalu Kammermusikfestival Allegro Vivo w Horn, finalistka  10 Concorso Internationale di Musica da Camera Gaetano Zinetti (Werona) oraz VIII i edycji Muzyczne Forum Młodych przy Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Jako muzyk kameralista brała udział w wielu festiwalach, m.in. w Słupsku, Zakopanem, Wrocławiu, Łodzi, Radziejowicach, Warszawie, Poznaniu, Solcu n. Wisłą oraz w Czechach i na Łotwie, w Festiwalu Warszawska Jesień 2018Sacrum Profanum 2018.

Jako solistka występowała z orkiestrami w Gorzowie, Radomiu, Wrocławiu, z zespołem "Orkiestra Intercamerata", z Sinfonią Iuventus.

Była członkiem European Union Youth Orchestra, z którą występowała m.in. w Concertgebouw, Royal Albert Hall (Londyn) i Konzerthaus (Berlin). W l. 2008-2013 etatowy muzyk Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Współpracuje jako muzyk orkiestry m.in z Filharmonią Narodową, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, Filharmonią Gorzowską. Jest członkiem Tria Integro, Tria Olympus Mons  (z którymi koncertowała w Polsce, Austrii, we Włoszech) oraz kwartetu smyczkowego "Nostradamus", z którym dokonała licznych prawykonań współczesnej muzyki austriackiej i polskiej w ramach programu MKiDN Priorytet - Zamówienia kompozytorskie  oraz programu IMiT Nowe Interpretacje II. Ponadto jest członkiem zespołu muzyki współczesnej #Ensemble (Hashtag Ensemble), stale współpracuje z klarnecistą A. Eljasińskim.   

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2011, w ZG od 2012.ZASTĘPCA SEKRETARZA MAŁGORZATA CHMURZYŃSKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia), Akademii Muzycznej im. F. Chopina i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna). Ukończyła też Podyplomowe Studia z Psychologii Muzyki w AMFC.

Wiele lat prowadziła zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolach oraz  klasę fortepianu i przedmioty ogólno-muzyczne w szkolnictwie muzycznym I i II st. Pracowała także jako chórmistrz i akompaniatorka.

Od 1997 związana z Katedrą Psychologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (wcześniej AMFC) jako redaktor i pracownik naukowy, od 2009 adiunkt naukowy; w 2016/2017 kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki. Wykładowca psychologii i psychologii muzyki na studiach stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich UMFC.

Zainteresowania badawcze: rozwój artystyczno-zawodowy muzyków i czynniki sprzyjające powodzeniu w działalności muzycznej, funkcjonowanie szkolnictwa muzycznego I i II st. psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych (np. 2005 – 2008 we współpracy z CEA – badania kompetencji nauczycieli fortepianu szkół muzycznych I st. i postaw ich uczniów wobec lekcji muzyki; 2010 – 2015 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju talentów” – badania uczestników międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz studentów klas fortepianu polskich akademii muzycznych; 2015 – 16 współrealizatorka projektu SPAM w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczne białe plamy –„Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej”, http://dubiska.spa-m.pl/

Autorka, współautorka,  redaktorka i współredaktorka  prac z zakresu psychologii muzyki i edukacji muzycznej, m.in.: Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego 1999/2001; O pracy pianisty, 2004; Wyzwania i możliwości psychologii muzyki w ujęciu J. A. Slobody, 2005; Ocenianie wykonań muzycznych 2006; Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli 2007; Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia,2012; Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II st., 2014; a także rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (m.in. “Which factors contribute to professional activity, health and wellbeing of elderly musicians?”, H. Gembris [red.], Musikalische Begabung und Alter(n), Berlin, 2015) oraz artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.  

Brała czynny udział w wielu konferencjach międzynarodowych poświęconych psychologii muzyki i edukacji muzycznej (m.in. Bolonia 2005, Jyväskylä 2009, Saloniki 2012, Manchester 2015, w Paderborn, Insbrucku, Helsinkach, Nikozji), w ogólnopolskich: psychologicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Katowice 2011, Gdańsk 2013, Bydgoszcz 2014, Gdańsk 2017),  pedagogiczno–muzycznych organizowanych przez CEA CENSA, IMiT, akademie muzyczne i in.

Współorganizatorka konferencji organizowanych przez Katedrę Psychologii Muzyki UMFC. Recenzentka czasopism Psychology of Music i The Chopin Review, Res Facta Nova

Współpracuje z IMiT, CEA, NIFC, z Fundacją Muzyka jest, z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji i Animacji Muzycznej

Zapraszana do audycji radiowych (TOK FM, PR IV, Radio Merkury, Radio dla Ciebie, PR III) poświęconych edukacji muzycznej, tematyki wpływu kształcenia muzycznego na rozwój ogólny człowieka, wpływu słuchania muzyki na proces uczenia się.

W 2007-2016 jako przedstawiciel SPAM zasiadała w Komisji MKiDN (Departament Mecenatu Państwa) ds. stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, a także w Komisjach Instytutu Muzyki i Tańca  oraz (w l. 2006–2013) w Zespole Ekspertów PRM. W l. 2017/2018 brała aktywny udział w sympozjach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury oraz w przedsięwzięciu zainicjowanym przez MKiDN w celu opracowania nowej ustawy dotyczącej zmiany statusu polskich artystów wykluczonym z systemu ubezpieczeń społecznych.

W ZG zajmuje się głównie problematyką edukacji i pedagogiki muzycznej oraz zagadnieniami prawnymi związanymi z ustawą o statusie artysty czy ze Statutem SPAM.

W 2006 r. otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

W Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków od 1988, w l. 1997-2007 sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, w ZG od 2007 roku.SKARBNIK PIOTR DĄBROWSKIEdukację muzyczną rozpoczął w wieku osiemnastu lat  w klasie puzonu Roberta Krajewskiego w szkole muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie, następnie ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w tej specjalności.

Pod koniec studiów został przyjęty do orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. Oprócz muzyki orkiestrowej zainteresowany kameralistyką, a tę pasję realizuje w zespołach puzonowych, takich jak „Hibiki Trombones”, a zwłaszcza „Trombastic”, którego jest wieloletnim członkiem. Dzięki współpracy z tym zespołem zetknął się z wykonawstwem na instrumentach historycznych, a swoje umiejętności w tej dziedzinie pogłębia na kursach mistrzowskich u takich wirtuozów, jak Wim Becu czy Adam Woolf.

Chcąc zgłębić pod względem dokumentacji historycznej zagadnienia związane z wykonawstwem, podjął studia na muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pisze prace dyplomową o historii puzonu oraz jego obecności w Polsce w XVI i XVIII wieku. Pragnie, aby dęte instrumenty renesansowe były częściej spotykane w salach koncertowych i aby gra na nich była popularyzowana szczególnie wśród muzykujących amatorów.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2016, w ZG od 2017 roku.ZASTĘPCA SKARBNIKA KAMIL ZAWADZKI


Dr sztuki w dziedzinie muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat; pracował pod kierunkiem profesorów:  Zenona Ostalczyka, Jolanty Siry-Osmolińskiej oraz Tomasza Bartosiaka. W wieku jedenastu lat wygrał przesłuchania makroregionalne Województwa Łódzkiego (1997). W roku 2009 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej.

Wielokrotnie brał udział w kursach mistrzowskich w klasach profesorów: Iwony Wojciechowskiej, Wolfganga Marschnera, Konstantego Andrzeja Kulki, Edwarda Zienkowskiego, Moniki Urbaniak-Lisik, Igora Frołowa, Larissy Kolos, Mirosława Ławrynowicza, Wiesława Kwaśnego, Walentyny Jakubowskiej.

Uczestnik i laureat konkursów krajowych i międzynarodowych: II i III Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszy Recital w Żaganiu – laureat najwyższego przyznawanego stypendium (2010, 2011), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Sion pod dyrekcją maestro Shlomo Mintza (Szwajcaria 2009), Laureat Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2009), II nagroda w Konkursie Sonat Solowych (Łódź 2008), Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy – IV nagroda – wyróżnienie (2006), Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Ireny Dubiskiej – II nagroda (pierwszej nie przyznano) oraz nagroda dla największej indywidualności artystycznej (Łódź 2003), Ogólnopolski Konkurs Młodych instrumentalistów w Bydgoszczy - I Nagroda oraz Nagroda specjalna prof. Krzysztofa Sperskiego (2003). W roku 2003 podczas koncertu Mistrz i Uczeń wystąpił z Konstantym A. Kulką w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Od 2010 zatrudniony na stanowisku asystenta w AM im G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W r. 2011/2012 otrzymał stypendium tejże Akademii dla najlepszych doktorantów, był również członkiem senatu uczelni. W 2012 z orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej zainaugurował festiwal im. T. Wrońskiego Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, z którą następnie czterokrotnie wystąpił w kolejnych sezonach artystycznych. Wykładowca Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Żaganiu, Letniej Akademii Muzyki w Łodzi oraz Młodzieżowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

W r. 2012/2013 wybrany członkiem Rady Wydziału Instrumentalnego oraz zarządu Oddziału Łódzkiego SPAM.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2011, w ZG SPAM od 2017 roku. 


CZŁONEK ZARZĄDU KATARZYNA JANKOWSKA-BORZYKOWSKA


Prof. zw. dr hab. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną Fryderyk Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa i Iriny Rumiancewej, kameralistykę studiowała pod kierunkiem prof. Jerzego Marchwińskiego, a   kontynuowała w Szwecji w Radiowej Szkole Kameralistów w Edsberg u Kurta Levina, Fransa Helmersona i Grety Erikson. Po latach pracy w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej UMFC otrzymała stanowisko profesora; kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz kierownik Studium Pieśni w tejże uczelni.

Po studiach rozpoczęła intensywną działalność koncertową, współpracując m. in. z Jerzym Artyszem, Urszulą Kryger, siostrą Urszulą Jankowską, Zofią Kilanowicz, Ivanem Monighetti, Kazimierzem Michalikiem i innymi artystami; z Urszulą Kryger nagrała płyty nominowane i nagradzane (Fryderyk 2002), podobnie z Krzysztofem Szmytem – (nominacja do nagrody Fryderyka).

Współpracowała również z Jarosławem Brękiem, Anną Radziejewską, Ryszardem Groblewskim, Janem Staniendą, Lidią Grzanką, Łukaszem Hajduczenia, występowała też z synem – wiolonczelistą Michałem Borzykowskim. Ma na swoim koncie szereg prawykonań polskiej muzyki kameralnej.

Przez wiele lat towarzyszyła młodym adeptom w konkursach muzycznych -  niemal wszystkich wokalnych i wiolonczelowych oraz altówkowych. Jej podopieczni otrzymali wiele spektakularnych nagród. Ona zaś otrzymała nagrody specjalne dla pianistów w konkursach: Poznań im. D. Danczowskiego (kilkakrotnie) , Warszawa  Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego, Warszawa III Konkurs im. St. Moniuszki, Hamburg - Konkurs Interpretacji Pieśni - J. Brahmsa i R. Schumanna.

Pasjonuje się też pedagogiką, a zespoły pracujące pod jej kierunkiem otrzymały wiele nagród  w konkursach w Polsce i za granicą. Wraz z towarzyszącym muzykami występuje we wszystkich niemal krajach Europy, a także w Azji i Afryce. Nagrywała dla wielu europejskich radiofonii i wytwórni płytowych w Polsce oraz w Japonii.

Otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody Rektora oraz Brązowy Medal „Za Zasługi dla Kultury -  Gloria Artis”.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1981, w ZG od 2017 roku. 


CZŁONEK ZARZĄDU MARTA STRASZYŃSKA


Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC) w Warszawie w klasie altówki prof. Stefana Kamasy.

Od 1983 muzyk orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.
Kameralistka, menadżer kultury. Koncertuje z założonymi przez siebie zespołami „Trio Archetto”, "Quartetto con l'anima” oraz Trio harfowe.

Odznaczona Złotą Odznaką SPAM.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1988, od 2015 - przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, w ZG od 2017 roku.