O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków istnieje już ponad pół wieku – powstało, przypomnijmy, w 1956 r., w okresie spodziewanych przemian politycznych. Zjazd Organizacyjny w sali teatru „Lalka” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadził wiele wybitnych osobistości reprezentujących polską kulturę muzyczną – artystów oraz profesorów czołowych polskich uczelni muzycznych; był wśród nich przewodniczący Komisji Organizacyjnej wybitny skrzypek i pedagog Tadeusz Wroński oraz jej członkowie Ludwik Kurkiewicz oraz Teodor Zalewski, obradom przewodniczył Zbigniew Drzewiecki, a w prezydium Zjazdu zasiedli: Ewa Bandrowska-Turska, Walerian Bierdiajew, Irena Dubiska, Jan Ekier, Władysław Kędra, Witold Rowicki, Eugenia Umińska, Wanda Wiłkomirska, Stanisław Wisłocki i Stefania Woytowicz. Zjazdowi Założycielskiemu SPAM towarzyszył entuzjazm i oczekiwanie, iż – jak wspominał prof. Teodor Zalewski – muzycy, którzy w 1949 roku utracili własną, odrębną organizację, odzyskają platformę działania i wpływu na polską rzeczywistość muzyczną. Uchwalone wnioski nie zawsze były realne, czasem grzeszyły naiwnością lub wręcz zuchwałością, ale odzwierciedlały dynamiczność środowiska i przesadną wiarę we wszechmoc powstającej organizacji.

Przypomnienie początków SPAM i osób je tworzących ma dla nas wielkie znaczenie nie tylko jako przywołanie faktu z historii stowarzyszenia, ale przede wszystkim jako uświadomienie – szczególnie młodym „spamowcom” i członkom in spe – komu zawdzięczamy powstanie naszej organizacji i wobec jakich autorytetów mamy moralne zobowiązania kontynuowania ich idei i wysiłku. Jesteśmy depozytariuszami wiary naszych starszych Koleżanek i Kolegów w moc tworzonej w 1956 organizacji i, pomimo odmiennej rzeczywistości, nadal mamy obowiązek realizować cele i zadania SPAM, to znaczy przede wszystkim współtworzyć szeroko pojęte warunki rozwoju życia muzycznego w naszym kraju, chronić dorobek artystyczny polskich muzyków, a także zawód artysty muzyka poprzez działania zmierzające do polepszenia sytuacji materialnej i socjalnej muzyków polskich oraz zachowania należnego im prestiżu. Długa lista przedsięwzięć z okresu ponad pięćdziesięciu lat świadczy o stałej trosce Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków o kulturę muzyczną społeczeństwa i o jej twórców, o właściwy poziom sztuki muzycznej i o wychowanie poprzez muzykę i dla muzyki. Prawdą jest, że nie wszystkie plany, wnioski, projekty i zamierzenia udało się zrealizować (a przyczyny tego były liczne i różnorakie), ale to nie tylko nie zwalnia nas z działań, lecz mobilizuje do jeszcze większej aktywności społecznej na rzecz naszej wspólnej sprawy, jaką jest wizerunek polskiej kultury muzycznej, a przede wszystkim dobro jej twórców.

KRONIKA SPAM NA 30-lecie

Kronika Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków wydana na 30-lecie

KRONIKA SPAM 1986-1996

Kronika Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 1986-1995

KRONIKA SPAM NA 50-lecie

Kronika Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków wydana na 50-lecie

Współczesne możliwości przekazu informacji z pewnością rozszerzą i pogłębią wiedzę wielu osób na temat pracy kół, oddziałów oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a także – w co nie należy wątpić – pozwolą zarówno pozyskać nowych sympatyków, jak i zapoznać się z konstruktywnymi uwagami krytycznymi, które pomogą nam wszystkim przezwyciężać trudności w realizacji zadań SPAM.

PREZESI SPAM

Zbigniew Drzewiecki 1956-1962

fot. Kronika Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Tadeusz Wroński 1962-1965

Robert Satanowski 1065-1970 

Kazimierz Wiłkomirski 1971-1974

fot. Kronika Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Stefan Sutkowski 1974-1981

Tadeusz Strugała 1988-1991

Robert Satanowski 1981-1988

Jerzy Kusiak 1991-1992 p.o.prezesa

Eugeniusz Sąsiadek 1992-1997

Jerzy Kusiak 1997-2002

Antoni Wicherek Prezes SPAM w latach 2002-2012

Prezes ZG SPAM 2002-2012 Antoni Wicherek

fot.Zygmunt Szpaderski

Roman Lasocki Prezes SPAM w latach 2012-2013

fot.Zygmunt Szpaderski


Jan Popis Prezes SPAM w latach 2013-2017


fot.Zygmunt Szpaderski


Ryszard Cieśla Prezes SPAM od  2017 roku

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M