NOWA USTAWA DLA MUZYKÓW

20.09.2022
Szanowni Państwo,

Prosimy przekazać członkom kół i oddziałów poniższy link, który umożliwia składanie podpisów pod poparciem dla Ustawy dla artystów zawodowych, wraz z informacją:


 Po wielu latach dyskusji w środowiskach artystycznych, spotkań oraz konsultacjach powstał projekt Ustawy o artystach zawodowych. Skierowany jest głównie do artystów, w tym muzyków, którzy po ukończeniu studiów artystycznych nie znaleźli pracy etatowej, a pracują w zawodzie. Ustawa stwarza im możliwość dołączenia do systemu ubezpieczenia zdrowotnego i systemu emerytalnego na korzystnych warunkach.

Ustawa jest również skierowana do muzyków, którzy mają pracę etatową oraz dodatkowo koncertują podpisując umowy o dzieło. 

Zawód artystyczny – działalność twórcza lub artystyczne wykonania, nawet jeżeli nie prowadzą one do stworzenia lub wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1062), obejmujące w szczególności czynności związane z powstawaniem dzieła, w tym próby do występów i same występy, prowadzone w następujących dziedzinach: muzyce, sztukach wizualnych, sztukach performatywnych, sztukach cyrkowych, teatrze, filmie, literaturze, tańcu, twórczości ludowej oraz z rozporządzaniem tym dziełem;” (Rozdział 1, Art. 2, Projekt ustawy z 1 czerwca 2022 r )

Korzystanie z systemu ubezpieczeń jaki proponuje ustawa nie będzie obowiązkowe.

Żeby Ustawa została uchwalona przez Sejm, konieczne jest szerokie wsparcie ze strony środowiska artystów. Apelujemy do wszystkich muzyków członków SPAM, i nie tylko, o podpisywanie poparcia dla ustawy. Prosimy również o zamieszczenie linku na Państwa stronach i portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o ustawie dalej. 
Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M