Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

05.09.2022

W dniu 15 września o godz. 17:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się spotkanie literacko-muzyczne, pod nazwą ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”.

Spotkanie ma na celu zapoznanie słuchaczy z dość rzadkim połączeniem sztuki literacko-muzycznej. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Sztuki w Krakowie, który przede wszystkim kojarzy się z licznymi wystawami rzeźby oraz malarstwa, które na co dzień odwiedzają nie tylko ich miejscowi entuzjaści, ale również rzesze turystów. Jest to więc doskonałe miejsce, aby móc zaprezentować inne dziedziny sztuki w nowej formie – literaturę i muzykę.

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele znanych twórców. W części literackiej zaprezentuje się: Wacław Holewiński - pisarz, prawnik, wydawca, redaktor, działacz opozycji demokratycznej
i więzień polityczny w PRL. Autor nagradzanych powieści, zastępca kierownika redakcji literackiej Programu Drugiego Polskiego Radia
. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Maria Sławek – skrzypce, wykładowczyni AMKP w Krakowie oraz UMFC w Warszawie, prezeska i współzałożycielka Instytutu Mieczysława Wajnberga, oraz Maciej Zimka – akordeon, wykładowca AMKP w Krakowie, laureat wielu konkursów muzycznych w dziedzinie instrumentalistyki i kompozycji.

W ramach wydarzenia prócz literatury i koncertu, znajdą się wywiady z literatami i muzykami
o ich życiu i twórczości oraz o kompozytorach i repertuarze wybranym na koncert, a publiczność będzie miała szansę na bezpośrednią dyskusję z nimi.

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny poprowadzi pomysłodawca projektu Bożena Boba-Dyga: artystka interdyscyplinarna, poetka, wokalistka, kompozytorka i konserwatorka dzieł sztuki.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Art Forum, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Pałac Sztuki w Krakowie.

Patronami wydarzenia są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Mecenasem wydarzenia jest Holiday Inn Krakow City Centre

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M