Zmarł prof. Eugeniusz Sąsiadek

03.08.2022

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2022 odszedł wybitny artysta, pedagog oraz zasłużony członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Prezes Eugeniusz Sąsiadek.

Działalność w SPAM rozpoczął w 1959 roku. W latach 1964-1968 został Sekretarzem, 1968-1974 Wiceprezesem, a w latach 1974-1984 oraz 1992-1997 sprawował funkcję Prezesa Wrocławskiego Oddziału SPAM. W roku 1992 został Przewodniczącym Dolnośląskiej Rady SPAM, a od 2007 honorowy Prezesem Oddziału Wrocławskiego. W latach 1992-1997 był Prezesem Zarządu Głównego SPAM w Warszawie. W latach 1994-2002 został członkiem Rady Miejskiej Wrocławia, pełniącym w latach 1994-1998 funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem KEN, pięciokrotny laureat nagrody I i II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za działalność dydaktyczno-wychowawczą, uhonorowany Złotą Odznaką SPAM oraz doroczną nagrodą PSPŚ. W 2002 roku Zjazd Delegatów SPAM nadał Prezesowi Eugeniuszowi Sąsiadkowi godność Honorowego Członka SPAM. W 2016 w uznaniu wybitnego dorobku artystycznego i pedagogicznego, honorując twórczy wkład i szczególne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej i życia artystycznego oraz działalności na rzecz Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Senat Uczelni nadał prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi tytuł Doktora Honoris Causa.

Z głębokim żalem żegnamy wielkiego artystę i wspaniałego Człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M