Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.08.2021 r.


ZG SPAM, po dyskusji na temat obecnej sytuacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zdecydował, iż wystosuje stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w sprawie nieuwzględnienia w systemie rekompensaty reprograficznej smartfonów, które zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej, facebooku i przekazane środowisku muzycznemu pracującemu nad projektem ustawy.

ZG SPAM uważa, że smartfon co do zasady powinien znaleźć się, tak jak pozostałe urządzenia, na liście czystych nośników. Nieuchwalenie ustawy o Uprawnieniach artysty zawodowego z powodu walki o smartfony, które i tak, zdaniem ZG, w pewnym momencie trafią na listę czystych nośników, chociażby z powodu wymogów określonych dyrektywą europejską, będzie olbrzymią stratą dla całego środowiska artystycznego, nie tylko dla muzyków. Dlatego jedyną drogą do sukcesu jest droga kompromisów i nie bojkotowanie całej Ustawy.


Do SPAM uchwałą nr 90 został przyjęty na członka wspierającego: Jarosław Klimkiewicz.