Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.06.2021 r.


ZG SPAM, po zasięgnięciu opinii Koła SPAM przy Filharmonii Podkarpackiej, popiera decyzję Marszałka o ponownym powołaniu prof. zw. dr hab. Marty Wierzbieniec na stanowisko dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

SPAM na spotkaniu w Sejmie w sprawie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego reprezentować będzie Prezes Ryszard Cieśla, w spotkaniu online weźmie udział Pani Małgorzata Chmurzyńska, Pani Aleksandra Demowska-Madejska, Pan Piotr Dąbrowski.