Dom Muzyka Seniora aktualności

10.05.2021

Dom Muzyka Seniora w Kątach został otwarty 1 października 2012 roku. Pierwszy pensjonariusz zamieszkał w nim 13 czerwca 2013 roku. Od tego momentu DMS prowadzi swoją statutową działalność, a pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.dommuzykaseniora.pl lub poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy z Dyrektorem DMS panią Anną Stańczyk:

tel. +48 512 97 98 97, e-mail:    a.stanczyk@dommuzykaseniora.pl

Adres: DOM MUZYKA SENIORA, Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na wsparcie Naszych Seniorów. Dokonując rocznego rozliczenia na formularzu PIT w odpowiednim miejscu należy wpisać: Fundacja Dom

Muzyka Seniora, nr KRS 0000201927

Przedstawiamy obecny skład Rady Darczyńców, Rady Fundacji oraz Zarządu Domu Muzyka Seniora:

I. Rada Darczyńców Fundacji „Dom Muzyka Seniora” (stosownie do par. 14 Statutu F DMS z dnia 25.05.2019) Darczyńcy instytucjonalni i ich reprezentanci oraz Darczyńcy - osoby prywatne:

1. Flharmonia Narodowa - (reprezentowana przez) Piotr Dębski

2. Sinfonia Varsovia - Janusz Marynowski

3. Sinfonia Iuventus – Dorota Radecki

4. ZKP- Jerzy Kornowicz

5. SPAM - Ryszard Cieśla

6. STOART - Jan Drozdowski

7. STOMUR - Zbigniew Konopczyński

8. PSJ - Mariusz Bogdanowicz

9. Wiesław Ochman – osobiście

10. Antoni Wit – osobiście

11. Tadeusz Żera – osobiście


Rada Darczyńców w dniu 29.11.2020 w głosowaniu obiegowym ukonstytuowała się

następująco:

Przewodniczący: Antoni Wit

Wiceprzewodniczący: Jerzy Kornowicz

Sekretarz: Piotr Dębski


II. Rada Fundacji „Dom Muzyka Seniora”:

Darczyńcy zgłaszający Zgłoszeni

1. Filharmonia Narodowa Wojciech Nowak, Ewa Marczyk,

2. Sinfonia Varsovia Jakub Haufa, Aleksandra Kielan,

3. Sinfonia Iuventus Piotr Milwiw-Baron, Beata Szmigiero,

4. ZKP Mieczysław Kominek, Alicja Matracka – Kościelny,

5. SPAM Marta Straszyńska, Małgorzata Chmurzyńska,

6. STOART Wincenty Krawczyk, Bogdan Kulik,

7. PSJ Iwona Thierry, Krzysztof Wilski,

8. STOMUR Zygfryd Sekuła, Jerzy Stelmaszczuk,

9. Wiesław Ochman Anna Skulska, Oskar Świtała,

10. Antoni Wit Jan Popis, Rafał Janiak,

11. Tadeusz Żera Jadwiga Rappe, Alina Hoffmann


Rada ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Rady: Jan Popis

Wiceprzewodniczący: Wincenty Krawczyk, Ewa Marczyk

Sekretarze: Aleksandra Kielan , Anna Skulska

III. Zarząd Fundacji „Dom Muzyka Seniora” został wybrany przez Radę DMS w

następującym składzie:

Prezes Zarząd: Anna Jurksztowicz

Wiceprezesi Zarządu: Agnieszka Dublaszewska (gł. księgowy), Krzysztof Szczepański

Honorowy Prezes Zarządu: Zofia Wit


Jan Popis Wiceprezes ZG SPAM

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M