Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 9.02.2021 r.


Pan Marcin Wiliński przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SPAM zdał relację z zebrania Komisji Rewizyjnej. GKR przyjęła podczas zebrania bez zastrzeżeń sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne ZG SPAM za lata 2017-2019.
Komisja zauważyła i pozytywnie oceniła dużą aktywność poszczególnych członków ZG oraz stwierdziła wysoką kompetencję działań Zarządu Głównego na rzecz Stowarzyszenia. Pan Marcin Wiliński zaproponował, aby zgodnie ze statutem SPAM raz do roku jednostki wysyłały do ZG sprawozdania z działalności merytorycznej, które będą zamieszczane w internecie.


Zarząd Główny SPAM zatwierdził jednogłośnie uchwałą nr 74 sprawozdanie merytoryczne ZG SPAM za 2020 rok.


Do SPAM została przyjęta uchwałą nr 75 Pani Lilianna Krych.


Pani Katarzyna Janczewska-Sołomko zadeklarowała stworzenie biuletynu SPAM z informacjami o działalności SPAM z lat 2018-2021. Biuletyn zostanie zamieszczony w formie PDF na stronie internetowej SPAM oraz rozesłany do muzyków seniorów w tradycyjnej formie.