Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 7.11.2018 r.


ZG SPAM w odpowiedzi na pismo w sprawie konsultacji Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej poinformował, iż nowa propozycja zapisu Art. 28. 1. przesłana do SPAM, nie zawiera najbardziej istotnego dla OPP sformułowania "wydatki bieżące": "Art. 28. 1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za jego zgodą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego." Poprzednia propozycja z lutego oznaczała dla SPAM i innych organizacji powrót do dobrych praktyk wspierania finansowo bieżącej działalności Stowarzyszeń, chociażby minimalną kwotą. Obecna propozycja nie wnosi w ten temat żadnej zmiany. Działalność jaką uprawiamy bez zapewnienia minimalnego zabezpieczenia finansowego na bieżące wydatki staje się w dzisiejszych czasach coraz trudniejsza, dlatego też ZG SPAM wnioskował w odpowiedzi na pismo Jarosława Sellina, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przywrócenie zapisu art. 28 pkt. 1 a z projektu z dnia 5 lutego 2018 r. 

 

Pan Prezes R.Cieśla przekazał informację, że do tej pory nie otrzymał zaproszenia na zebranie komisji ekspertów MKiDN obradującej nad projektem Ustawy o statusie artysty. Możliwe, że projekt utknął na poziomie konsultacji z firmami, które będą zobowiązane, według stosowanych już w UE dyrektyw, zapłacić większe podatki na rzecz czystych nośników. Z tego źródła planowano pozyskać pieniądze na przeprowadzenie dofinansowań dla artystów do składek ZUS i NFZ. W planie jest wpisanie do listy czystych nośników wszystkich obecnie używanych i wszelkich nowych, które mogą się pojawić w przyszłości, a mogą być użyte jako sprzęt, na którym można zapisać pliki np. muzyczne.

Obecnie podatki z czystych nośników trafiają do OZZ czyli np. ZAIKS. Na poziomie rozmów z OZZ również mogą pojawić się problemy, ponieważ to OZZ byłyby głównymi odbiorcami tych pieniędzy, jeżeli taka ustawa by nie powstała. Prawnicy z MKiDN z uwagi na ostatni "wyciek informacji", który wywołał wiele kontrowersji w środowisku, zamierzają nie wysyłać do konsultacji fragmentów lub propozycji zapisów.  Pan Prezes, na ostatnim zebraniu w MKiDN poinformował jednak, że jako reprezentanci środowiska, mamy w obowiązku przekazywać informację i konsultować je z naszymi członkami muzykami, jeżeli tego nie robimy to tracimy wiarygodność.

R.Cieśla przekazał również informacje, że propozycje stowarzyszeń w temacie zagospodarowania infrastruktury kultury zostały odrzucone. ZG SPAM proponuje stworzenie karty dobrych praktyk. Obecnie jeżeli organizacja pozarządowa chce wynająć "po godzinach" jakąś wolną salę np. w domu kultury, teatrze czy filharmonii jest traktowana jak firma. Instytucje Kultury za wynajem proponują cenę komercyjną, której OPP nie są w stanie zapłacić. W karcie dobrych praktyk należało by wprowadzić możliwość korzystania z takich wolnych sal w instytucjach kultury przez OPP, na warunkach niekomercyjnych. Na najbliższym spotkaniu komisji w MKiDN Pan Prezes zaproponuje taką ideę.


Wręczeniem Orfeusza Pani Piotrowi Sałajczykowi nastąpi 11 listopada podczas koncertu "W naszych sercach Polska" odbywającym się w NOSPR. Nagrodę wręczy Pan Wiceprezes Jan Popis w towarzystwie Pani Karoliny Nowak-Waloszczyk przewodniczącej Samodzielnego Koła SPAM przy NOSPR.


ZG SPAM przyjął następujących członków: Katarzynę Książek, Zbigniewa Górskiego i Krzysztofa Modliszewskiego.