Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.10.2018 r.


Członkowie ZG SPAM przedstawili propozycje swoich kandydatów do nagrody SPAM "Orfeusz". Zgłoszono kandydatury Pani Agaty Zubel, Pana Tomasza Koniecznego i Pana Piotra Sałajczyka. Po dyskusji ZG SPAM podjął jednogłośnie uchwałę nr 40 o przyznaniu Panu Piotrowi Sałajczykowi statuetki SPAM "Orfeusz" za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej.Do ZG nie wpłynął jeszcze projekt Ustawy o Statusie Artysty. MKiDN przygotowało zmiany Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej. Najwięcej emocji wzbudziły zapisy dotyczące ingerencji MKiDN w wybory dyrektorów instytucji kultury, które jednak w wielu przypadkach wydają się być uzasadnione.

Po ostatnim zebraniu SPAM poprzez facebooka i stronę internetową namawiał artystów do wypełnienia ankiety, której twórcami był zespół Pani Doroty Ilczuk.

Prezes Ryszard Cieśla podczas najbliższego spotkania Komisji Ekspertów przy MKiDN przekaże twórcom ankiety uwagi środowiska muzycznego. Ankieta, która docelowo ma pomóc w policzeniu wszystkich artystów w Polsce wzbudziła spore kontrowersje w środowisku. Według ankietowanych zawierała zbyt dużo szczegółowych pytań, brakowało możliwości pominięcia wybranych punktów, a niektóre pytania były niezrozumiałe i wartościowały sztukę. Ankieta przez to, że była jedynie w formie internetowej, mogła nie trafić do wielu artystów, za krótki był też termin (niespełna miesiąc) na upowszechnienie jej w środowisku.


Pani Aleksandra Demowska-Madejska była przedstawicielką SPAM w komisji konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej. Zrelacjonowała przebieg konsultacji z muzykami oraz konkursu. Nowym Dyrektorem Filharmonii Ślaskiej został Pan Adam Wesołowski.


Pani Katarzyna Janczewska-Sołomko przedstawiła relację z sesji naukowej „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność”. Urodziny fonografu były powodem, dla którego Samodzielne Koło Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zorganizowały sesję naukową Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność. W stylowej sali IS PAN w dniach 25-26 września br. wygłoszono 19 referatów, w większości ilustrowanych dźwiękiem i obrazem.


ZG SPAM przyznał Panu Kazimierzowi Liszczowi dyplom uznania SPAM.