Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 5.09.2018 r.


Prezes R.Cieśla przekazał informację, że we wrześniu powinno odbyć się kolejne spotkanie w sprawie statusu artysty. Na stronie ZG SPAM zostanie zamieszczona informacja o udziale SPAM w pracach nad nową ustawą.


ZG SPAM otrzymał pismo od dyrektora NIFC Artura Szklenera, w sprawie szacunkowych badań ilości artystów w Polsce. NIFC pod koniec września przygotuje ankietę, której celem ma być policzenie wszystkich artystów, A.Szklener dyrektor NIFC poprosił SPAM o pomoc w upowszechnianiu ankiet. 


MKiDN przesłało do SPAM prośbę o wytypowanie członka do Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. ZG zaproponuje do komisji Pana Marka Bykowskiego a jeżeli nie będzie mógł to Panią Marię Szrajber.

 

ZG SPAM przyjął następujących członków: Klaudie Szmidt, Grzegorza Biegasa i Roberta Cieślę.