Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.06.2019 r.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podjął jednogłośnie uchwałę nr 47 o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz uchwałę nr 48 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2018.

Złożenie podpisów w nowym systemie internetowym przebiegło sprawnie i bez problemów.


ZG SPAM na prośbę Marszałka Województwa Podlaskiego o wytypowanie przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku wskazał Panią Martą Straszyńską.


ZG SPAM na prośbę Zarządu Województwa Łódzkiego o wskazanie przedstawiciela SPAM do Komisji Konkursowej wybierającej dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi wytypował Pana Kamila Zawadzkiego.


ZG SPAM przychylił się do prośby Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej i objął patronatem XVI Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Serockiego oraz przekazał dla Laureatów konkursu nagrody rzeczowe: pięciopłytowy, jubileuszowy album z nagraniami orkiestry Witolda Rowickiego oraz dwa leksykony "Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzenia do 1871 roku" i "Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni po 1871 roku".