Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.11.2019 r.


Agnieszka Obst-Chwała zrelacjonowała przebieg Akcji ZNICZ na terenie Warszawy. We wrześniu przyszłego roku ZG SPAM wystosuje pisma do dyrektorów Szkół Muzycznych z propozycją zaangażowania się w Akcję ZNICZ uczniów ich szkół. 


Zarząd Główny SPAM otrzymał od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskeigo pana Piotra Całbeckiego prośbę o opinię w sprawie ponownego powołania pana Macieja Puty na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Po zapoznaniu się z opinią środowiskową dotyczącą zarządzania instytucją, uważa że właściwym wyborem kandydata na stanowisko dyrektora  Filharmonii Pomorskiej będzie przeprowadzenie konkursu.


Zarząd Główny SPAM w sprawie ponownego powołania pana Macieja Figasa na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy, popiera decyzję  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskeigo pana Piotra Całbeckiego.


W sprawie podtrzymania wyroku sądowego za grę na fortepianie przez pana Jarosława Janikowskiego, ZG SPAM podjął decyzję, że wszelkie dalsze działania może rozpocząć dopiero po ukazaniu się uzasadnienia wyroku Sądu II Instancji. Pojawiły się również doniesienia o kolejnych podobnych przypadkach i należałoby, aby problem ten został rozwiązany kompleksowo.


Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę nr 53 o wykreśleniu członków zalegających ze składkami.


30 listopada na koncercie Laureatów XVI Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. K. Sierockiego 2019 Zarząd Główny SPAM reprezentować będzie pani Katarzyna Janczewska-Sołomko, która wręczy laureatom nagrody w postaci płyt CD „Rowickiego” ufundowane przez SPAM.ZG SPAM przyjął Uchwałą nr 54 na członka rzeczywistego SPAM: Pawła Janasa.