Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.12.2019 r.


Członkowie ZG SPAM postanowili, że w styczniu zostanie wysłane pismo do NIFC w sprawie problemu z zapisami dotyczącymi stowarzyszeń reprezentatywnych zaproponowanymi w Ustawie o Statusie Artysty.


Pani Agnieszka Obst-Chwała przekazała informacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Legalna Muzyka. Obecnie czekamy na odpowiedzi z PWM. Pan Wincenty Krawczyk odpowiedział na pytania skierowane do STOART. Odpowiedzi zostały zamieszczone na Facebooku i stronie internetowej. Do końca stycznia ZG powinien wysłać sprawozdanie z Akcji do ZAIKS i ewentualnie wystąpić o środki na kontynuację akcji w kolejnym roku.  


Do SPAM uchwałą nr 55 zostali przyjęci: Manfred Kucza, Małgorzata Zdunek, Izabela Zymer, Ewa Szocik.


Pan Jan Popis przedstawił protokół pokontrolny z Domu Muzyka Seniora, z kontroli przeprowadzonej po wniesieniu skarg do ZG SPAM przez rodziny pensjonariuszy. 2 października 2019 roku J. Popis powołał komisję w składzie Pani Ewa Marczyk, Pani Anna Skulska i Pan Jan Popis. Komisja po sprawdzeniu wszystkich poruszonych przez oskarżycieli spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem DMS zaproponowała następujące rozwiązania: skierowanie przez DMS sprawy Pani Orzechowskiej na drogę sądową, ponieważ jej zarzuty miały znamiona pomówień i insynuacji. Sprawa Pani Aleksandry Wałdowskiej została przez nią zamknięta. Sprawa Pani Elżbiety Wydrzyńskiej-Głowackiej dotycząca podwyżek w DMS została przekazana Kancelarii Prawnej obsługującej DMS. J. Popis podkreślił również, że osoby, które składają zażalenia powinny je przedkładać bezpośrednio Radzie Fundacji.


Pan Jan Popis zaproponował nominację do nagrody Orfeusz 2019 dla Pani Martyny Pastuszko z OH! Orkiestra Symfoniczna. Członkowie ZG przekażą podczas kolejnych spotkań swoje pozostałe nominacje.