Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.10.2020 r.


Prezes R.Cieśla podczas spotkania w IMiT przedstawił sprawę zaniechania przez MKiDN delegowania pracownika do wręczania nagród ministerialnych. Dzięki tej interwencji wręczenie nagród dla członków SPAM odbędzie się w MKiDN. Przekazał również pisma, które SPAM wysyłał do MKiDN oraz MPRiPS w sprawie emerytur harfistów. MKiDN przekazało, że prace nad Ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego są już na finiszu. 


5-7 listopada 2020 r. odbędzie się IV Konwencja Muzyki Polskiej, w której weźmie udział Pan Prezes Ryszard Cieśla i Pani Katarzyna Jankowska-Borzykowska.

Pani Katarzyna Jankowska-Borzykowska weźmie udział w panelu "Muzyka XIX i XX w." (5 listopada)

Pan Prezes Ryszard Cieśla weźmie udział w panelach "Muzyka w czasach pandemii – czego (nie) nauczył nas COVID-19?" oraz „Eksport muzyki polskiej i polskich wykonawców”

ZG SPAM dyskutował odnośnie kwestii, które mogłoby zostać poruszone podczas panelu Pana Prezesa Ryszarda Cieśli. Członkowie ZG SPAM prześlą mailem opisy spraw, które powinny być poruszone podczas panelu o COVID-19 oraz o eksporcie muzyki.

Tematy, które poruszyli członkowie podczas zebrania to m.in.:

  • Podział puli dotacji, na przyznawane dla NGO i instytucji kultury.
  • Zweryfikowanie często nieczytelnych regulaminów przyznawania dotacji, w tym Funduszu Wsparcia Kultury.
  • Wyrażenie zgody przez MKiDN na przedłużenie terminów wydatkowania środków z otrzymanych dotacji (z powodu COVID dużo wydarzeń nie może się odbyć i MKiDN prawdopodobnie będzie chciało, aby beneficjenci zwracali dofinansowania).
  • Ponowne przeprowadzenie programu Kultura w Sieci i zapomóg dla artystów.
  • Uchwalenia ustawy o statusie artysty oraz sfinalizowanie sprawy  dotyczącej interpretacji przez ZUS zapisów związanych z umowami o dzieło dla muzyków grających koncerty.

Do SPAM została przyjęta uchwałą nr 68: Anna Żeber.


ZG SPAM przyjął propozycję rekomendacji dla miasta Bydgoszczy, w celu pozyskania funduszy z Programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki.