Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 25.11.2020 r.


R. Cieśla podczas podsumowania roku przez Radę Artystyczną w IMiT zgłosił krytyczne uwagi do funkcjonowania Impresariatu Muzycznego  IMiT, w którym promowani są głównie znani polscy muzycy, którzy mają różne możliwości promowania swojej działalności artystycznej. Opowiedział również o szkoleniach dla dyrektorów filharmonii w IMiT.

M.Chmurzyńska zdała relację z zebrania w IMiT i przedstawiła nowe pomysły na działalność i promocję Instytutu.


Podczas ZG została przedyskutowana propozycja zmian proponowanych przez MKiDN, w związku z którymi jedynie osoby, które ukończyły II stopień szkoły muzycznej i studia muzyczne będą uprawnione do nauczania w szkolnictwie muzycznym. Po dyskusji, R.Cieśla zaproponował, że przedstawi projekt pisma do MKiDN, w którym zostanie wyrażone poparcie dla tego pomysłu, z zastrzeżeniem grupy studentów wokalistyki, gdyż ci często nie mają ukończonego II stopnia SM z uwagi na specyfikację zawodu. 


Prezes Ryszard Cieśla zrelacjonował przebieg IV Konwencja Muzyki Polskiej, która odbyła się 5-7 listopada 2020 r.


Do SPAM została przyjęta uchwałą nr 69: Joanna Janas.