Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2020 r.

Obecni na zebraniu członkowie ZG SPAM ustalili wstępnie datę podpisu uchwały zatwierdzającej podpisanie sprawozdania finansowego na dzień 25 września. Uchwałę będzie można podpisać online lub w biurze SPAM.

Prezes R.Cieśla zdał relację z rozmowy z Ł.Bembinowem z ZAIKS. W obecnej chwili nie wiadomo na jakim etapie stanęło procedowanie ustaw o opłacie reprograficznej i o uprawnieniach artysty zawodowego. Przed epidemią Premier Piotr Gliński prosił, aby stowarzyszenia wsparły ostateczną formę ustawy, aby jak najszybciej weszła ona w życie. R.Cieśla dowie się o dalszych planach co do obu ustaw.

ZG SPAM jest za kompleksowym rozwiązaniem wprowadzenia ustawy o czystych nośnikach i co za tym idzie również ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Niepokoi nas przedłużanie zawieszenia prac nad ustawami co wprowadza zniecierpliwienie i frustrację ze strony twórców. Stan ten nie służy nikomu i im dłużej trwa, tym większy jest niepokój środowiska artystów. Mamy nadzieję, że we wrześniu zostaniemy poinformowani o dalszym losie obydwu ustaw.  

Małgorzata Chmurzyńska poinformowała o przebiegu prac nad zakładką informacyjną SPAM o uprawnieniach muzyków i dzieci uczących się w szkołach muzycznych, którzy ćwiczą we własnych mieszkaniach w blokach. ZG SPAM wybrał jako tytuł zakładki „ Muzyk i sąsiad w jednym stali domu Prawa, obowiązki i powinności, czyli co przysługuje, co obowiązuje, co nakazuje sumienie i kodeks moralny.”


ZG SPAM przyjął treść odpowiedzi na pismo Pani Z.Wit w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Rady Fundacji DMS.


 Pomimo starań ZG SPAM, sprawa emerytur dla harfistów nie została wyjaśniona. Pracownik MKiDN twierdzi, że został odesłany do działań OKK przez osobę z NIFC, które miałyby być powiązane z tą sprawą, natomiast pracownik NIFC zaprzecza, że taką informację przesłał do MKiDN. Z tego powodu MPRiPS oparło swoją negatywną odpowiedź w tej sprawie na błędnej interpretacji z MKiDN. Prezes R.Cieśla powiedział, że spróbuje dowiedzieć się od Dyrektora NIFC jaka odpowiedź została wysłana do MKiDN.


Do SPAM zostały przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Główny następujące osoby: Julia Szproch i Ewa Pukos.


A.Demowska - Madejska przedstawiła sprawę zaniechania przez MKIDN delegowania pracownika do wręczania nagród ministerialnych. Zdaniem ZG SPAM jest to niedobra praktyka, która nie wpływa pozytywnie na rangę nagród.